Cel de al doilea nivel de analiză al demersului de diagnosticare a „stării de sănătate” a managementului din România este cel al administrației publice. Importanța acestei analize decurge din multiplele influențe directe și indirecte pe care calitatea, eficacitatea și nivelul de performanță al managementului exercitat în cadrul administrației centrale și locale le au asupra celorlalte instituții ale statului, mediului economic și de afaceri și agenților economici și, prin intermediul acestora, asupra societății, în ansamblul său.
Analiza, răspunsurile cadrelor didactice și cercetătorilor în management și cele ale managerilor și specialiștilor din firme au relevat faptul că cea mai mare proporție a acestora (46,24%) apreciază calitatea și eficacitatea managementului practicat la nivelul administrației publice centrale ca fiind de un nivel inferior comparativ cu managementul care predomină în Uniunea Europeană. Relevant în acest sens este și faptul că proporția respondenților care sunt de părere că nivelul de calitate al managementului este superior celui mediu la nivel european este de doar 7,27%.
Comparativ cu anul precedent, cea mai mare parte dintre respondenți apreciază calitatea managementului practicat în cadrul administrației publice ca fiind aproximativ de același nivel. Este de remarcat faptul că doar 12,09% dintre respondenți evidențiază o evoluție pozitivă în cazul administrației centrale, acest procentaj fiind chiar mai mic cu referirela administrația locală (8,66%).
Principalele puncte forte identificate de către respondenți la nivelul managementului administrației publice centrale sunt elaborarea de strategii și politici bine fundamentate și dezvoltarea unui sistem informatic performant, în timp ce la nivel local acestea se referă la organizarea eficace a activităților și control-evaluarea riguroasă a activităților și performanțelor. Au fost puse în evidență și un număr de puncte slabe, dintre care nelocalizarea pe priorități, organizare defectuoasă a activităților și capacitate redusă de a motiva salariații din organizație au fost cel mai frecvent menționate, atât în ceea ce privește managementul administrației de la nivel central, cât și la nivel local.