Cercetarea de vârf are un nou cadru pentru materializare prin parteneriatul încheiat între Universitatea din București şi institutele de cercetare-dezvoltare de pe platforma fizicii de la Măgurele: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică, împreună cu care se află Facultatea de Fizică. Pe baza parteneriatului, profesorii și doctoranzii în fizică ai Universității bucureștene au acces la infrastructura de cercetare de la Măgurele, iar institutele de cercetare-dezvoltare de acolo pot participa la procesele decizionale de la nivelul Școlii Doctorale de Fizică a Universității din București.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament