Perspectiva patronală la 10 ani de apartenență la UE este sintetizată de Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR).

Ce a reprezentat pentru IMM-uri aderarea la UE?
Aderarea României la Uniunea Europeană a oferit o oportunitate majoră pentru dezvoltarea IMM-urilor. Analiza percepțiilor în acest sens se regăsește în Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția XIV, CNIPMMR, 2016. Din 1.096 întreprinzători intervievați din toate sectoarele de activitate și toate județele, 50,69% consideră integrarea în UE o oportunitate majoră pentru IMM-uri, 43,04% o apreciază fără influență semnificativă, 6,27% o percep ca amenințare majoră. Factorii cu impact pozitiv sunt: acces mai bun pe piețe (45,99%), legislație și regulamente îmbunătățite (38,50%), potențiali furnizori mai buni și/sau mai ieftini (35,95%), acces mai bun la noi tehnologii (21,72%) și la fonduri structurale (15,88%), cooperare mai bună în inovare (11,95%), proceduri de achiziții publice mai corecte (6,02%). Întreprinzătorii evidențiază ca obstacole în finanțare nerambursabilă birocrația excesivă și instabilitatea reglementărilor și documentației (77,46%), informații insuficiente privind fondurile disponibile (44,25%), fonduri proprii insuficiente pentru cofinanțare (38,23%), criterii de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obținerii de profit etc., 36,77%), cost ridicat al creditelor și garanții insuficiente pentru acoperirea cofinanțării (34,40%), lipsă de încredere în firmele de consultanță (17,06%), capacitate managerială (tehnică) de implementare redusă (11,41%).

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament