yyyyProprietari și administratori de păduri din toată țara, producători de mobilă, organizații de mediu și asociații ale forestierilor și-au dat întâlnire la București cu scopul de a analiza și a pune în dezbatere starea actuală a pădurilor din România și identificarea unor soluții care să salveze o întreagă economie  forestieră, aflată în pragul  colapsului.

 

Întâlnirea este stabilită în cadrul celei  dea doua  ediții a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi care se desfășoară pe 7 decembrie 2018, la Hotel Epoque București, cu începere de la ora 10,00. Acest eveniment este organizat de Fordaq România– Comunitatea Forestierilor, în parteneriat cu Consiliul Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Tema principală de dezbatere este “Starea  Pădurilor  conform  datelor  Inventarului  Forestier  Național –  Ciclul II.  Valorificarea  resurselor  forestiere”.

 

La masa de discuții vor fi prezenți reprezentanții Ministerului Apelor și  Pădurilor care vor prezenta rezultatele Inventarului Forestier Național – Ciclul II. Acest inventar forestier este o cercetare statistică de mare anvergură a pădurilor, bazată pe aproximativ 25 000 de piete de probă fizice și aproximativ 1 000 000 piete de probă fotointerpretate, derulată în cicluri de câte 5 ani, prin revenirea pe aceleași piete de probă. Prin revenirea în perioada 2013 -2018 în pietele de probă inventariate în Ciclul I în perioada 2008-2012 rezultă date esențiale, cu erori de 1-2 % privind:

–  suprafața fondului forestier

–  volumul  de masă lemnoasă și starea pădurilor

–  raportul dintre creșterea  pădurii/  volumul „dispărut”  din păduri.

 

Pornind de la informațiile privind starea pădurilor furnizate  de către  Inventarul  Forestier  Național, specialiștii din domeniu și reprezentanții autorităților vor încerca să ofere răspunsuri la întrebările esențiale pentru sectorul forestier:

  • Care este starea pădurilor României ?
  • Cum ar trebui gospodărite pădurile din punct de vedere al mediului în contextul schimbărilor climatice?
  • Lemnul o resursă regenerabilă. Este industria lemnului sustenabilă?
  • Cum punem România pe direcția politicilor europene privind utilizarea biomasei pentru producerea de energii din surse regenerabile?
  • Ce ar trebui să facem pentru o mobilizare sustenabilă a resurselor forestiere? Priorități  de finanțare  a sectorului  forestier  în Programul National de Dezvoltare  Rurală.
  • Care este  starea sectorului forestier și a industriei de prelucrare a lemnului, inclusiv industria mobilei?

 

xxx

În cadrul Forumului va fi lansată și o ediție actualizată a „Raportului privind starea pădurilor și industriei lemnului”- raport elaborat și asumat de către Fordaq România.

 

Prima  ediție, Forumul Pădurilor 2017, a avut  ca temă  centrală  “Criza lemnului  de foc.  Criza de resursă în industria  lemnului.”  Vă invităm  să găsiți în link-ul  de mai  jos un rezumat  al lucrărilor  forumului:

 

Video: Rezumat si concluzii, Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi

 

În  decembrie 2017,  arătam  că Modificarea  Codului  Silvic  va  conduce  la restrângerea  artificială  a ofertei  de masă lemnoasă disponibilă în piață  în 2018 și  implicit la o criză artificială  de resursă  atăt  pentru  populație  cât  și pentru  industrie.  Ceea  ce, din păcate,  s-a  și întâmplat.  În toamna anului  2017 pentru  producția  anului 2018, în condițiile  unei oferte  reduse  cu 30 %,  prețurile medii  de adjudecare  la licitațiile organizate  de Romsilva  au crescut, pentru  lemnul  pe picior, până la 259  lei mc,  față  de o medie  de 185 lei/mc pentru  anul 2017.  O  creștere de 40  % !   Rezultatul  acestor  creșteri  de prețuri: prețurile  lemnului  pentru  industrie au crescut , în primavara-vara  anului  2018,  cu aproximativ  20%  peste prețurile  medii  de pe  piețele  europene,  conducând  la  pierderea  rapidă  a competitivității  industriei  lemnului  din România,  o reducere  accelerată  a producției în industria  lemnului,  decapitalizarea  și blocajul  firmelor  din exploatarea  lemnului.   Concomitent, pe  segmental  lemnului  de foc, prețurile  au atins  nivele maximale  de 5-600  lei/mc în iarna  2017-2018, ceea  ce  a condus și la scaderea consumului de lemn  de foc și  căutarea  de către populație  de alternative energetice  pentru  încălzire.

 

În toamna  anului  2018,  urmare  a reducerii  consumului  atât  din partea populației  cât  și din partea industriei lemnului,  piața  lemnului s-a prăbușit și a intervenit un blocaj  al cererii. La  primele  licitații organizate  de către  RNP-Romsilva  pentru  producția  anului  2019, procentele  de adjudecare  a masei  lemnoase  au variat  între 19 % la  Arad  și  45 %  la Alba! Blocajul și decapitalizarea    agenților  economici  din exploatarea  lemnului  și  criza  de forță  de muncă crează pentru 2019  premise  ale unei  noi crize de resursă  atât  pentru  populație  cât  și pentru  industria  lemnului ! Practic  întreaga  ramură  a economiei  forestiere  a   fost  destabilizată  în ultimii  3-4  ani.

 

Pentru mai multe detalii despre sectorul forestier și industria lemnului accesați www.fordaq.ro sau ne puteți contacta pe e-mail la adresa catalin.tobescu@fordaq.ro și la tel. 0735.446.278

444