Interviu cu Călin Rangu, director Supraveghere Intermediari și Reguli de Conduită în cadrul ASF

Sursa foto: Transylvania Insurance Days
Sursa foto: Transylvania Insurance Days

Vă propunem o întâlnire cu Călin Rangu, director Supraveghere Intermediari și Reguli de Conduită în cadrul ASF. Pornim de la sintagma conduită, pentru că îți revine domeniul acesta de reglementare, reguli de conduită la nivelul intermediarilor, adică la nivelul brokerilor din asigurări.
Regulile de conduită de aplică la nivelul întregii piețe de fapt. Noua legislație europeană se referă foarte mult la distribuție și a apărut directiva de distribuție în asigurări care acoperă în primul rând brokerii, dar și asiguratorii, iar conduita se referă la tot ce poate fi în detrimentul consumatorului. Acesta este conceptul nou cu care vine directiva europeană. Trebuie să prevenim orice fenomen, orice practică incorectă care ar afecta consumatorul. Deci regulile de conduită business-contact în engleză, de fapt este o versiune superioară a protecției consumatorului. Dacă înainte protecția consumatorului se făcea punctual, în momentul acesta trebuie să se facă structurat plecând de la cum sunt organizate firmele de asigurări, cum sunt organizați brokerii, cum se evită conflictele de interese, cum sunt create produsele.

Ai făcut trimitere la protecția consumatorului unde există o autoritate publică de resort. Nu există o diminuare a rolului acesteia? Unde vă completați și unde vine ASF să ridice problema la un nivel superior?
ASF-ul întotdeauna a avut atribuții în protecția consumatorilor, protecția asiguraților, a păgubiților, a celor din piața de capital, a investitorilor sau a beneficiarilor de pensii private. Cooperarea cu ANPC-ul este foarte bună, avem un protocol de colaborare. Orice se întâmplă pe domeniul pieței financiare nebancare automat este în sarcina ASF-ului să rezolve aceste probleme. Noi aplicăm și principiile generale și legislația generală la nivelul României privind protecția consumatorului, legea consumului, practicile incorecte, publicitatea înșelătoare. Deci, într-o analiză pe care o facem pe conduită inclusiv analizăm aceste elemente, dar mai ales intrăm pe zona specifică sectorului financiar nebancar. De exemplu, în zona asigurărilor, în momentul în care un constatator constată în trei zile sau în mai multe zile este o problemă de conformitate a legii, dar modul, calitatea cum se realizează această constatare. Dacă drepturile consumatorului sunt respectate prin coroborarea legislației generale cu cea specifică, aici intră ASF-ul pe zona de conduită în mod anume.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament