Parteneriatul în activități de protecție a mediului și conservare a biodiversității dintre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV, foto) și compania Brother, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții pentru mediul de afaceri, continuă și în acest an universitar. Parteneriatul a fost inițiat anul trecut la nivelul programelor de master din domeniul ingineriei mediului de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM). În cadrul parteneriatului, Brother va acorda o bursă de susținere pentru cea mai aplicată lucrare de disertație de la programul de master de Ingineria și protecția mediului în spațiul rural sau de la programul de Geomatică pentru ingineria mediului.

Înscrierea lucrărilor se face în aceeași perioadă cu depunerea lucrărilor de disertație, 15-17 iunie 2020, pe baza formularului dedicat, care se va depune online la FIFIM, însoțit de CV-ul candidatului și de lucrarea de disertație; termenul limită este același cu termenul de înscriere la susținerea lucrării de disertație. Criteriile de evaluare au în vedere o serie de punctaje care se bazează pe evaluarea câtorva aspecte concrete: conținutul și calitatea lucrării de disertație și aplicabilitatea ei în domeniul protecției mediului – până la 4 puncte, elementele de originalitate și inovație – până la 2 puncte, calitatea prezentării lucrării – 2 puncte, implicarea în activități axate pe protecția mediului dovedite prin CV – 2 puncte. Evaluarea se va face de către membrii comisiilor de examinare în cadrul sesiunii de susținere a lucrărilor de disertație pentru cele două programe de studiu, participând și un reprezentant al companiei. Valoarea premiului este de 500 de euro, acordat în echivalentul în lei, alături de diploma de recunoaștere a implicării absolventului în activitățile de protecție a mediului.

Monica Otlăcan, Country Manager Brother România, subliniază: „Întotdeauna Brother a fost și rămâne un producător preocupat de calitatea mediului înconjurător și de protejarea acestuia, participând activ și încurajând cu fiecare ocazie utilizatorii sa se implice în protejarea mediului. Începând de la idee și design, până la etapele de colectare și reciclare, în fiecare stadiu din ciclul de viață al unui produs avem în vedere impactul asupra mediului. Ne dorim ca și viitorii specialiști în protecția mediului să urmărească aspectele practice ale protejării mediului, prin lucrări cu un grad de aplicabilitate avansat – acesta este motivul pentru care am ales aceste criterii în a oferi premiul celui mai potrivit absolvent de master al USAMV”.

Brother își reafirmă misiunea „de a dezvolta soluții, echipamente și tehnologii eficiente care să permită organizațiilor să își îmbunătățească performanțele și operabilitatea, simultan cu reducerea costurilor. Reducerea impactului asupra mediului reprezintă una din temele cheie ale implicării sociale a companiei Brother, inclusiv în România. Angajamentul Brother de a susține specialiștii și activitățile de cercetare în domeniul protecției mediului derulate în cadrul universității se vor concretiza și prin alte acțiuni corelate din cadrul parteneriatului. La nivel internațional, Brother colaborează cu diverse organizații și se implică în multiple acțiuni menite să reducă nivelul de poluare a mediului înconjurător. Iar România nu face excepție, astfel colaborarea companiei cu USAMVB, începută în 2019, are ca scop un mod practic de conștientizare asupra riscurilor pe care le prezintă lipsa de atenție a oamenilor față de mediu, susținând rolul practic al viitorilor specialiști în protecția mediului înconjurător”.

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului a USAMV București este unica în ţară care pregăteşte ingineri prin programul de studii de licenţă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, cu sublinierea că „absolvenții dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii/cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business”.

DISTRIBUIȚI