Veniturile totale ale populației, medii lunare pe o gospodărie, au fost de 3.329 lei, în timp ce cheltuielile totale au fost de 2.797 lei, în cel de-al doilea trimestru din acest an, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică (INS).

“Veniturile bănești au fost, în medie, de 3.011 lei lunar pe gospodărie (1.143 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 319 lei lunar pe gospodărie (121 lei pe persoană). Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (21,7%), veniturile din agricultură (2,3%), veniturile din activități neagricole independente (2,3%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (9,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,2%)”, potrivit sursei.

De asemenea, gospodăriile au cheltuit cel mai mult în domeniile de: bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana viețuitoarelor din gospodărie, servicii veterinare etc.).

În aceeași măsură, sumele cheltuite pentru achiziționarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, semnifică o cotă mai mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (0,6%).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în perioada aprilie-iunie, în medie, 35,8% din consumul gospodăriilor.