Prin hotărâre de guvern, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și amenajare a Muzeului Național George Enescu – Palatul Cantacuzino”. Valoarea totală aprobată a investiției este de aproximativ 45,41 milioane de lei, inclusiv TVA.
Finanțarea este asigurată din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), derulat conform HG nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi BDCE, destinat finanţării Proiectului F/P 1562(2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România, cu completările ulterioare, precum și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. Lucrările sunt estimate a se desfășura pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării contractului de execuție şi vor consta într-un “amplu proces de cercetare și analizare, revizuire, restaurare și refacere a tuturor componentelor și detaliilor arhitecturale, de la soclul clădirii până la învelitoarea din tablă de zinc, la tâmplăria din lemn sau metal a ușilor și ferestrelor, la pardoseli și tencuieli”, cu precizarea că, “întrucât fațadele, volumetria spațială interioară cu decorația în stucatură și pictura murală constituie valoarea arhitecturală a monumentului, lucrările de consolidare se vor executa fără afectarea lor”.
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale subliniază că Palatul „Cantacuzino” a fost construit între anii 1898 şi 1900, “după proiectul arhitectului I.D. Berindey, împreună cu o serie de remarcabili colaboratori precum G.D. Mirea, Costin Petrescu, Arthur Verona, Nicolae Isidor Vermont pentru picturile monumentale, Frederick Stork și Emil Wilhelm Becker pentru sculpturi și Casa Krieger din Paris pentru decorația interioară, tapiserii, candelabre, lămpi, vitralii etc.”