Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a lansat, printr-un eveniment de informare Regio, apelurile de proiecte pentru Prioritatea de investiții 10.1 – Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiective specifice 10.1a – Învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, 10.1b – Învăţământ primar şi gimnazial, 10.2 – Învăţământ profesional şi tehnic.

În ansamblu, pot fi depuse proiecte pentru reabilitări, modernizări, extinderi, construcţii, dotări, dar nu exclusiv pentru dotări. Solicitanţi pot fi unităţi administrative-teritoriale, instituţii ale administraţiei publice locale desprinse din aparatul primăriei, forme asociative. Este necesar avizul Ministerului educaţiei naţionale înainte de depunerea proiectului, chiar dacă instituţia solicitantă nu este de învăţământ.

Perioada pentru depunerea proiectelor este 04.01.2018 ora 12.00-04.05.2018 ora 12.00, prin aplicaţia electronică MySMIS.

Fondurile nerambursabile disponibile sunt: pentru nivel antepreşcolar şi preşcolar – 18.991.407,75 euro; pentru nivel primar şi gimnazial – 12.250.000 euro; pentru nivel profesional şi tehnic – 5.573.750 euro.