Protecţia faţă de inundaţii şi dezvoltarea patrimoniului silvic au reprezentat esenţa inspecţiei efectuate de ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, în județul Bihor. Au fost analizate lucrările la obiectivele „Amenajare râul Crișul Repede, județul Bihor” – valoare 247,5 milioane lei, „Amenajarea râului Crișul Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților din aval – Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor” – finanțat prin POIM 2014-2020, „Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Negru, județul Bihor” – valoare 280 milioane lei, „Amenajare Valea Nimăiești, județul Bihor” – valoare 28,1 milioane lei. A fost inspectată zona de păduri afectată de furtuni din apropierea barajului Leșu-Remeți-Bulz.
Ministrul Ioan Deneș a avut o întâlnire cu primari din județul Bihor, cu reprezentanți ai Direcției Silvice Bihor şi ai Gărzii Forestiere Oradea, cu conducerile administrațiilor silvice de stat și private. Ministrul a anunţat că valoarea lucrărilor de investiții în județ este de peste 1,9 miliarde lei: 1,87 miliarde lei în domeniul apelor, 20,6 milioane lei în domeniul pădurilor.

În domeniul apelor, se desfăşoară 18 lucrări hidrotehnice, dintre care anul acesta vor fi recepționate opt. Prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, se desfăşoară proiectele “Amenajarea râului Crișul Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților din aval – Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor” și “Amenajarea complexă a râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe cursul superior și mijlociu”.
În domeniul păduri, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva derulează proiectele „Reabilitare drumuri forestiere din bazinul Bistra,  județul Bihor” (4,7 milioane lei) și „Reabilitare drum forestier Vida, județul Bihor ” (6,2 milioane lei). Garda Forestieră Oradea desfăşoară proiecteleReconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Acrea-Poiană-Secătură, comuna Bratca, județul Bihor” (147,85 ha, valoare actualizată 4 milioane lei), „Reconstrucție ecologică pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Cetariu, localitatea Cetariu, județul Bihor” (72,26 ha, valoare 2,6 mil lei), „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Baia Veche-Izvoare, municipiul Salonta, judeţul Bihor” (102,46 ha, valoare 3,2 milioane de lei). Prin realizarea acestor obiective se vor împăduri peste 322 hectare.