Tinerilor de 16-25 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează nicio formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională (tineri care formează categoria NEETs – “Not in Education, Employment or Training”) li se adresează proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 –  Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunţă că

fiecare măsură aplicată prin acest proiect în beneficiul tinerilor va fi detaliată printr-o campanie de informare şi le recomandă „persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de Facebook a instituției https://www.facebook.com/fiiinformat/”.

ANOFM subliniază că „pe lângă publicul NEETs, campania se adresează și părinților, rudelor și persoanelor care pot influența evoluția tânărului. Campania se derulează, în mod special, în mediul on-line, dar vor fi tipărite și pliante, afișe, pentru a fi distribuite în școli, primării, sediile agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, precum și în alte locații frecventate de tineri, de părinții și rudele acestora. Pe lângă aceste instrumente utilizate frecvent în campaniile de informare, tinerii NEETs vor primi de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă scrisori de informare, SMS-uri, e-mail-uri prin care vor fi informați cu privire la beneficiile înregistrării în baza de date a Serviciului Public de Ocupare, acțiunile dedicate acestora care se derulează în apropiere și cum pot participa. Totodată, ANOFM pune la dispoziția tinerilor care își doresc un loc de muncă un număr de telefon, disponibil în fiecare zi în timpul programului de lucru, respectiv de luni luni până joi în intervalul 8.00-16.30 și vineri de la ora 8.00 la ora 14.00. La 021.44.44.00 răspund experții INTESPO care pot oferi informații despre piața muncii din România, care sunt pașii ce trebuie urmați pentru a beneficia de măsurile active pe care le derulează agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și cum pot lua legătura cu acestea”.

DISTRIBUIȚI