Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a organizat un pichet la Camera Deputaților, formulând o serie de revendicări determinante asupra sectorului silvic, depuse ulterior pentru analizare de către parlamentari. Ing. Silviu Geană, preşedintele Federației Sindicatelor Silva, a prezentat şi explicat problemele ridicate de silvicultorii sindicalişti. De asemenea, s-au pronunţat asupra subiectelor profesionişti cu autoritate în domeniu: ing. Marian Stoicescu, președintele Confederației Consilva (care a prezentat şi susţinerea Confederaţiei Meridian) şi ing. Gheorghe Gavrilescu, preşedintele Societăţii „Progresul silvic”.

Federaţia Silva solicită Parlamentului României „înființarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri și luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri”.

De asemenea, solicită Legislativului „retragerea proiectului de lege înregistrat la Senat – B 275/2018, de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, prin care se urmărește împroprietărirea anumitor unități de cult, care au avut în folosință sau administrare terenuri forestiere de până la 30 ha”, cu argumentul că „acest proiect de lege încalcă art. 136 din Constituția României, care prevede că proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”.

Federaţia Silva solicită Parlamentului şi „respingerea proiectului de lege înregistrat la Senat – L 418/2018 pentru aprobarea O.U.G nr. 56/2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin care se urmărește transformarea unor regii în societăți pe acțiuni”. Referitor la acelaşi subiect, „Federația Silva a solicitat Guvernului României a nu se da curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naționale pot fi reorganizate ca societăți comerciale”.

Totodată, sindicaliştii silvici „solicită Parlamentului României consultarea tuturor sindicatelor, federațiilor și confederațiilor sindicale la adoptarea proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social”, semnalând că „propunerea legislativă privind dialogul social depusă la Senat în data de 27.06.2018 a fost elaborată fără a se ține cont de propunerile sindicatelor din silvicultură și fără consultarea acestora”.

Alte solicitări vizează „să se țină seama de necesitatea asigurării unei protecții reale a personalului silvic cu atribuții de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic, precum și introducerea unor activități din silvicultură în categoria condițiilor speciale, respectiv deosebite de muncă, care să permită reducerea vârstei de pensionare pentru silvicultori”; „(…) ca la elaborarea legislației silvice să ia în considerare propunerile și solicitările specialiștilor silvici, societății civile din sectorul silvic, să respecte și să aplice prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională”.

Federaţia Silva solicită de asemenea „elaborarea și adoptarea de legi coerente și aplicabile, conforme cu realitățile și necesitățile sectorului silvic; (…) legi pentru întărirea autorității personalului silvic, având în vedere creșterea presiunii asupra pădurii. Apărând pădurea, în ultimii ani, 4 pădurari au fost omorâți de infractorii surprinși în pădure furând lemn, iar alți 600 pădurari, tehnicieni și ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor (numai în anii 2017 și 2018 au fost înregistrate peste 60 de cazuri deosebite de agresiuni îndreptate împotriva personalului silvic, din care 21 de cazuri au necesitat îngrijiri medicale speciale);  (…)consultarea specialiștilor silvici din cadrul Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Societății inginerilor silvici din România Progresul silvic, Confederației Consilva, Federației Sindicatelor Silva, Asociației Pensionarilor Silvici din România, Asociației Proprietarilor de Păduri din România, Federației pentru Apărarea Pădurilor la elaborarea proiectelor de acte normative din sectorul silvic”.

DISTRIBUIȚI