Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a lansat proiectul Creative START, având ca obiectiv „încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi în industriile creative în zona urbană din regiunea Nord-Vest”. Proiectul este derulat în parteneriat cu Blocul Național Sindical (BNS), finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 şi implementat în perioada ianuarie 2018-ianuarie 2021.

Proiectul vizează iniţiere antreprenorială pentru 600 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă, implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri care să genereze 150 de locuri de muncă, promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile etc.

DISTRIBUIȚI