Administrația Națională „Apele Române” anunță analizarea posibilității de finanțare din fonduri europene prin Axa 5-POIM a amenajării torenților prin montarea/realizarea unor sisteme de reținere a resturilor de lemn, plasticelor, materialului aluvionar etc. prin baraje de control. Metoda este aplicată în Japonia, Elveția, Austria etc. La noi, au fost încercări în bazinul hidrografic Crișuri, pe Crișul Repede și pe Crișul Alb și în bazinul hidrografic Someș-Tisa, cu baraje mobile.

Ervin Molnar, directorul general al AN Apele Române, apreciază că „soluțiile furnizate de Apele Române în calitate de specialiști nu trebuie privite disparat, ci integrate într-o viziune de ansamblu în care toate autoritățile responsabile, atât în managementul inundațiilor, cât și cele responsabile în managementul deșeurilor, trebuie să colaboreze”.

AN Apele Române subliniază că „amenajarea torenților este o componentă care nu este dezvoltată suficient în Strategia de management a riscului la inundații. Aceasta s-a datorat multiplelor proprietăți de terenuri, precum din cauza lipsei de informații cu privire la situația lucrărilor/terenurilor”. Totodată, în perspectiva precipitațiilor prognozate, semnalează „autorităţilor locale să verifice modul în care sunt întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale, să intervină pentru îndepărtarea depozitelor de deșeuri şi a materialului lemnos de pe maluri, pentru a evita antrenarea acestora în cursurile de apă şi obturarea secţiunilor de scurgere”. Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/2002, art.8, lit. k), reglementează atribuțiile consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor, primăriilor obligaţia de a asigura, în condiţiile legii, „curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor”.

DISTRIBUIȚI