România este singura țară din regiune care acumulează deficite comerciale, care se adâncesc pe seama importurilor de bunuri de consum. Restul țărilor acumulează excedente comerciale, ceea ce semnifică pentru România insuficienta valorificare și consolidare a competitivității exporturilor.

Pe fondul creșterii puternice a importurilor, balanţa comercială a consemnat în 2018 un deficit record, de 15 miliarde de euro, de unde și adâncirea rapidă a deficitului de cont curent al balanţei de plăţi.

În ciuda creșterii ușoare a investițiilor străine directe în 2018, acoperirea deficitului de cont curent în ISD este puternic negativă, de doar 50%, la extrema opusă a balanței externe de acum 5-6 ani.

Gradul de acoperire al importurilor din exporturi se găsește, în continuare, pe un trend descendent, în condițiile în care creșterea exporturilor este inferioară ritmului importurilor.

Scăderea continuă a gradului de acoperire al importurilor din exporturi generează presiuni tot mai mari asupra deprecierii monedei naționale, evoluție care a culminat recent cu niveluri record ale cursului valutar.

 

DISTRIBUIȚI