La herghelia Jegălia, dincomuna Perișoru, județul Călărași, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a prezentat o serie de rezultate concrete ale în privinţa valorificării potenţialului pe care-l reprezintă hergheliile pe care le administrează. Au participatIoan Deneş – ministrul apelor și pădurilor, Daniel-Constantin Coroamă – secretarul de stat pentru păduri, Alexandru Stănescu – deputat, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Iliuță Vasile – președintele Consiliului Județean Călărași, Victor Sandu – directorul general al Administrației Naționale Apele Române, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) etc.

Directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăileascu, a precizat că, așa cum i-a solicitat ministrul apelor și pădurilor la preluarea funcției de, au fost luate măsuri pentru eficientizarea, din punct de vedere economic, a celor 12 herghelii administrate de regie. Directorul general Gheorghe Mihăilescu a subliniat că „Jegălia este una dintre hergheliile la care, în urma măsurilor luate, au început să se observe rezultatele unui bun management, atât în ceea ce privește creșterea armăsarilor cu potențial genetic ridicat, cât și dezvoltarea unei ramuri de selecție a calului de sport românesc”. Managementul hergheliei și-a propus declanșarea unei campanii de marketing – „Să admirăm calul de sport românesc din herghelia jegălia”; „Calul nu mai poate schimba lumi, poate schimba doar vieţi” – astfel încât prin valorificarea exemplarelor de cai de rasă, inclusiv a cailor de sport, să majoreze profitul. Herghelia Jegălia produce pe terenul agricol pe care îl are în administrare furajele pentru animalele proprii și pentru susținerea altor herghelii aflate în administrarea RNP Romsilva.

Ministrul Ioan Deneș a apreciat rezultatele obținute prin managementul hergheliei și totodată i-a solicitat directorului general al Romsilva să dezvolte „și mai mult latura recreativă, astfel încât hergheliile să devină un punct de atracție, de petrecere a timpului liber și de practicare a sporturilor ecvestre de către publicul larg în general și de copii, în special”. Ministrul Ioan Deneş a apreciat că demersul „vine în întâmpinarea iubitorilor de cai, al căror număr a crescut în ultima perioadă, iar în același timp va reprezenta un beneficiu din punct de vedere economic pentru herghelii”.

De asemenea, ministrul Ioan Deneș a inspectat modul în care au evoluat perdelele forestiere constituite pe terenurile aparținând hergheliei Jegălia, în vecinătatea autostrăzii A2.

DISTRIBUIȚI