Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) şi Societatea Română de Statistică (SRS) au sărbătorit Ziua Economiștilor și Ziua Profesorului de Economie – 23 noiembrie – printr-o diversitate de manifestări cu caracter ştiinţific, evocator, cultural şi de recunoaştere a excelenţei academice. La reuniunea festivă găzduită de Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE, s-a adresat comunităţii economiştilor:

Dragi colegi membri ai AFER, AGER și SRS,

Stimați invitați,

Dragi colegi și studenți,

Vă adresez din partea comunității noastre academice un călduros bun venit sub această unică cupolă a Aulei Magna!

Astăzi serbăm împreună, membrii AFER, AGER și SRS, Ziua Economiștilor și Ziua Profesorului de Economie cu cele mai puternice sentimente de respect față de înaintași noştri. Este de datoria noastră să ducem mai departe proiectele lor de modernizare a școlii economice superioare din România şi cele de modernizare a României. Gândurile noastre stăruitoare privesc binele țării, iar pentru aceasta ne dedicăm pregătirii tinerelor generații de specialiști și buni cetățeni ai patriei. În numele organizațiilor noastre, inițiatoare ale acestei reuniuni, felicit pe toți cei care au ales să fie cu fapta și gândirea în slujba economiei și a învățământului economic românesc. Felicit studenții care au ales să se inițieze în tainele economiei pe băncile universităților noastre și absolvenți care aleg să rămână în țară să participe la dezoltarea economiei noastre naționale. Sunt bucuros să salut prezența aici a reprezentanților cadrelor didactice din liceele economice din București, ASE are parteneriate strategice ele. Îi asigur de întreaga noastră disponibilitate pentru a consolida și dezvolta parteneriatele actuale țintind o bună pregătire a elevilor care vin în facultățile cu profil economic.

Onorată asistență,

Mărturisesc că este un prilej de satisfacție a mea ca președinte al AFER – şi sunt sigur că mi se alătură colegii din prezidiu – să constat faptul că avem un corp profesoral de înaltă ținută intelectuală. Practic, în puțini ani, performanțele în educație și cercetare ne-au propulsat universitățile noastre pe locuri onorabile în clasamentele internaționale. Fără să fi avut posibilitatea accesului dintotdeauna la instrumente de vizibilizare a realizărilor noastre, cum au avut alte domenii de învățământ, învățământul economic a recuperat decalajele existente pentru indicatorii scientometrici sau pe cei privind internaționalizarea universităților noastre. Efortul este cu atât mai remarcabil cu cât cursa a început cel mult cu un deceniu și jumătate în urmă, iar finanțarea universităților românești este cu mult sub cea a universităților cu care concurăm. Mediul academic românesc a ieșit din izolare, pare să fi depășit o criză creată artificial de compromitere a învătământului superior și trebuie  consolidat în continuare pentru a dovedi că avem o școală universitară foarte bună. Subliniez faptul că suntem acceptați fără rezerve de partenerii externi, chiar suntem în situația deosebit de confortabilă de a fi căutați pentru proiecte comune – un exemplu recent este vizita din Egipt. Putem spune cu deplină îndreptățire că suntem în situația de a readuce învățământul economic unde îl duseseră generațiile care acum 106 ani au ctitorit ASE și la care visaseră ascultătorii primei prelegeri de economie politică în limba română rostită de Ion Ghica la 23 noiembrie 1843. Este, fără îndoială, o împlinire de către noi, cei de azi, a unei datorii civice care ne vine de peste veacuri. Este cea mai onorantă contribuție care dă cu adevărat strălucire Zilei Economiștilor și a Profesorului de Economie.

Dragi prieteni,

Constat cu satisfacție că în facultățile noastre s-a înfiripat tot mai mult spiritul racordării la modernitate. Apreciez și felicit cadrele didactice dispuse să-și asume responsabilități pentru a asigura conținut adecvat procesului de învățământ, de a îndrepta pregătirea studenților spre activitățile care au tendințe de durată, ca și de ai sfătui să fie atenți la schimbarea rapidă și radicală a fondului de cunoștințe. Sunt semnale sesizate de analiști din domeniu care arată o tendință de creștere a ponderi metodelor de pregătire pragmatică a studenților noștri. Trebuie spus că aceste evoluții vin și din experiența căpătată de cadrele noastre didactice prin participarea la mobilitățile internaționale, ca și a participării studenților la programe europene în cadrul parteneriatelor  cu universități din alte țări. Fără îndoială că se simte o presiune și dintr-o situație specifică a învățământului nostru reprezentată de faptul că mare parte dintre studenți lucrează, sunt angajați în diverse organizații. Provocarea reală pentru profesori și studenți deopotrivă este să se găsească, pe mai departe, măsura dintre obligațiile de studiu și cele ale diverselor locuri de muncă ale studenților. Interesul comunității noastre academice este ca fiecare membru al ei, cadru didactic și student, să aibă cel mai mare grad de satisfacție față de mersul pregătirii noastre, ținând cont de funcția noastră de bază (student sau cadru didactic) – să nu mă înțelegeți greșit – de exemplu, doctorat  şi cadrele didactice care au funcții în afara universităţii. Le mulțumesc tuturor acelora care au disponibilitate pentru a găsi soluțiile cele mai adecvate prin care studenții reușesc să facă față provocărilor din viața studențească. Se știe că buna relaționare între membrii oricărei comunități este o probă de maturitate a unei instituții și cheia evitării crizelor de orice fel.

Doamnelor și domnilor,

Trebuie să subliniez că marea comunitate a economiștilor, reprezentată aici de AFER, AGER și SRS, trăiește intens profesional vremurile de azi. Nu poate fi decât o formă de împlinire pentru noi să constatăm că economiștii – absolvenții facultăților noastre – sunt o parte dinamică în gândirea și acțiunea întregii societăți. O apreciere aparte merită economiștii care au reușit să se afirme ca antreprenori, dar și  ca manageri în firme de top național, regional sau în firmele multinaționale. Salut cu acest prilej apropierea pe care o arată reprezentanții mediului de afaceri din țara noastră, prin participarea efectivă la o serie de acțiuni promovate împreună cu universitățile noastre, ca dovadă de responsabilitate socială. Nu este un favor, noi le asigurăm absolvenți bine pregătiți, ei au constientizat că trebuie să sprijine procesul educațional, inclusiv prin investiții. Vedem în relația noastră cu mediul de afaceri o sursă de valoare pentru creșterea competitivității serviciilor noastre educative. Desigur, sunt și multe lucruri care așteaptă să primească formă și conținut și să ridice la alte cote relația universităților cu mediul antreprenorial, dar și cu instituțiile statului – analize și sinteze, soluții la probleme. Mă gândesc la înființarea de platforme comune de inovare antreprenorială, de cercetare aplicată, de ce nu, chiar de producție. Dacă vrem să realizăm dezvoltarea economică pe care ne-o dorim, aceasta trebuie să vină din valorificarea experiențelor comune, la care să adăugăm interesul strategic pentru fondul național de expertiză economică. Universitățile sunt deschise tot mai mult spre susținerea tendințelor de structurare a gândirii și acțiunii în țară prin care să generăm forțele cu contribuție proprie în lanțurile de producție din economia globală.  Economia viitorului este cea a implicării directe a fiecărei țări în creșterea contribuției la producerea valorii adăugate prin utilizarea eficientă a resurselor societății, inclusiv de cunoaștere și voința de a reuși. Văd aici un front comun al facultăților economice cu facultățile din celelalte domenii de învățământ, în primul rând cu facultățile tehnice. Sunt absolut convins că împreună, facultățile, în particular, și universitățile, în general, pot să dea un impuls real căii spre dezvoltare, pentru profilarea puternică a locului economiei României în economia globală.

Dragi profesori,

Meseria noastră are acoperire în cel mai de preț aur al omenirii: aurul cenușiu. Rodul muncii noastre de zi cu zi este aurul cenușiu al tinerelor generații de economiști fără de care nu ar avea utilitate nici-un fel de aur. Universitățile – ca și liceele – sunt nucleul generator al izbânzilor pe care generații și generații și-au fixat identitatea lor în istorie. Începând cu cel de-al doilea deceniu al secolului XXI deschiderile lumii sunt provocatoare mai mult decât oricând. Depinde de cum producem aurul cenușiu, cel mai curat, pentru a avea instrumentele prin care să obținem posibilitatea de a alege calea câștigătoare. Absolvenții noștri, deodată cu noi, dascălii lor, au de înfruntat riscuri traduse în escaladarea tensiunilor pe planetă, de a rupe chingile subdezvoltării, de a pregăti ce-l mai propice climat global pentru conviețuire. Mereu am spus că este extraordinar să fii expert pregătit în universitate, dar este în egală măsură – iar azi poate înainte de toate – să fii și om al cetății, implicat în mersul lucrurile în societate. Mă emoționează când constat că studenții noștri caută să se implice în viața cetății, că vor să devină voce publică, că vor să mizeze pe climatul social favorabil afirmării meritelor personale, pe dialogul argumentat și implicarea concretă în rezolvarea problemelor de interes general. Această stare de fapt ne dă optimism tuturor că suntem aproape de a avea resursele raționale, dar și emoționale, de a renunța la abandonul de țară și că tinerii noastri vor opta să-și construiască carierele în România. Cred că optimismul nostru are un temei solid în tradiția sentimentelor intergeneraționale, reprezentate de cinstirea pe care românul a arătat-o dintotdeauna părinților și străbunilor, ca și vibranta iubire față de copii acestei țări.

Dragi colegi,

Vreau ca în final să ne urăm un sfârșit de an plin de satisfacții și împliniri academice, să pregătim cu responsabilitate și, aș zice, cu înțelepciune, noul început pentru managementul performant și transparent al departamentelor, facultăților și universităților. Să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate, noroc și bucurii, dumneavoastră și tuturor celor dragi.

La mulți ani!

DISTRIBUIȚI