FRC a fost înfiinţat în perioada de debut a crizei economico-financiare în România (2009), pentru a contribui la îmbunătăţirea accesului la finanțare a IMM, prin preluarea a până la 80% din riscul asociat garantării creditelor și altor instrumente de finanțare pentru antreprenori.


Instituția financiară specializată operează pe principiul multiplicatorului, emițând contragaranții în valoare de un multiplu al resurselor disponibile[1], un model european și internațional consacrat de maximizare a efectelor unor resurse limitate – capitalul propriu – cu dublu efect de antrenare. După aproape 10 ani de funcționare, mecanismul de garantare-contragarantare și-a demonstrat eficiența, iar FRC poate considera că a contribuit la îndeplinirea misiunii sale. A rulat de 10 ori și a facilitat un volum de finanțări de 30 de ori capitalul alocat.


Cererea de contragaranții a avut o incidență semnificativă în perioada postcriză, fiind un instrument anticiclic intens utilizat pentru atenuarea șocurilor economice asupra activității sectorului IMM. În perioada de creștere economică, acest instrument financiar poate fi pus în slujba antreprenorilor tot sub forma ajutorului de stat, în cadrul unor programe care să stimuleze creșterea numărului de IMM-uri, a numărului de angajați în cadrul acestora etc., prin scheme de ajutor de stat conform directivelor europene, în vigoare.

Garanția în numele și contul statului – principalul instrument financiar al programului INVESTEȘTE ÎN TINE

Au fost acordate peste 2.000 de garanții în numele și contul statului, în valoare de peste 60 milioane lei, în primele 6 luni ale programului (2018-2019). Aceste garanții au permis acordarea de finanțări în valoare de peste 75 milioane lei. Fiind o premieră în piața de credite din România, produsul presupune acordarea de credite persoanelor fizice între 16 și 55 de ani, garanţia acordată de FRC, în numele şi contul statului, acoperind 80% din valoarea creditului, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi orice alte costuri generate de participarea la program adiacente creditului.

Au fost acordate peste 2.000 de garanții în numele și contul statului, în valoare de peste 60 milioane lei, în primele 6 luni ale programului (2018-2019). Aceste garanții au permis acordarea de finanțări în valoare de peste 75 milioane lei. Fiind o premieră în piața de credite din România, produsul presupune acordarea de credite persoanelor fizice între 16 și 55 de ani, garanţia acordată de FRC, în numele şi contul statului, acoperind 80% din valoarea creditului, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi orice alte costuri generate de participarea la program adiacente creditului.


Cele mai recente programe în care FRC este implicat sunt favorabile reducerii costului finanțărilor pentru IMM-uri și aduc avantaje la creditarea persoanelor fizice interesate să investească în propria educație, cultură, sănătate, sport sau în propriul habitat.
Programele guvernamentale, Start-Up Nation, respectiv Investește în tine, pot fi mărturia – peste ani – atât a eficienței mecanismului de garantare-contragarantare, cât și a celui de garant în numele și contul statului. Putem spune, astăzi, că participarea FRC în aceste programe este rodul eforturilor de relansare a mecanismului și repunerii institutiei în circuitul financiar-bancar prin utilizarea instrumentului contragarantării și a celui de garantare în numele și contul statului.

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii Start-Up Nation 2017 a fost derulat și finalizat cu succes, emițându-se un număr de aproximativ 3.400 scrisori de contragarantare, în valoare totală de aproximativ
300 milioane lei. Locurile de muncă nou create de această categorie de antreprenori (n.a.: care au apelat la finanțarea planului de afaceri prin credit-punte) a fost de minimum 7.000, în prima sesiune.


În curând vom începe derularea celei de-a doua sesiuni a programului multianual Start-Up Nation, adresat antreprenorilor care au înființat companii în perioada 2017-2018. Activarea mecanismului de garantare-contragarantare specific este menit să reducă costul garantării pentru IMM-urile care aleg să își implementeze planul de afaceri solicitând un credit-punte instituțiilor bancare partenere în program.

Instituțiile de garantare-contragarantare au evoluat odată cu instituțiile de credit din România și au căpătat, după o severă criză economică, valențe noi, fiind adaptate pieței financiar-bancare moderne. Fondul Român de Contragarantare (FRC) este o instituție de dată recentă în România care își va menține și în continuare rolul de partener specializat, manifestându-se prin instrumente care susțin antreprenorii și clienții persoane fizice ai instituțiilor de credit – prin cogaranție, respectiv garanția în numele și contul statului – învățând din dificultăți și privind în viitor, la pregătirea intrării sale în cea de-a doua decadă de existență. Astfel, considerăm că FRC și-a consolidat expertiza și a trecut la o etapă nouă în dezvoltarea activității sale, fiind aliniat practicilor europene în domeniu care permit măsurarea efectelor acestor instrumente financiare în economie. Astfel, FRC a emis, la mai puțin de 10 ani de activitate, aproximativ 20.0000 de scrisori de contragarantare în valoare totală de 4,2 miliarde lei care acoperă garanții de 8,4 miliarde lei și credite de aproximativ 12 miliarde lei pentru antreprenori și IMM-uri.


Stere FARMACHE, președinte al Directoratului FRC


În semestrul al II-lea al anului 2018, diversificarea obiectului de activitate al FRC s-a putut realiza prin implicarea instituției în programul guvernamental Investește în Tine, care a permis adăugarea garantării în numele și contul statului ca obiect secundar de activitate. Astfel, cooptarea FRC în programul menționat a permis modificarea actului constitutiv al
societății și atingerea unui obiectiv important, menit să asigure sustenabilitatea afacerii companiei. În prezent, programul este operaţional prin intermediul CEC Bank, prima instituție de credit care a subscris în plafonul de garantare acordat prin Ministerul Finanțelor Publice – Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Observăm că există un interes real pentru acest program și la alte bănci comerciale cu care purtăm un dialog deschis, transparent, în beneficiul persoanelor care pot obține credite avantajoase pentru educație, sănătate, cultură/artă, sport și, nu în ultimul rând, pentru propriul habitat.

[1] În prezent coeficientul de expunere este sub capitalul social.

DISTRIBUIȚI