Tezaurul de ape şi păduri al ţării a beneficiat în ultima vreme de mai multe forme concrete de susţinere, protecţie şi punere în valoare.

Noi păduri virgine identificate în România

Suprafaţa pădurilor virgine din ţara noastră a crescut cu 1.048,3 ha, ajungând la o suprafață totală de 6.947,22 ha, odată cu finalizarea de către Ministerul Apelor şi Pădurilor a unei noi etape de analiză asupra pădurilor cu valoare deosebită. Pe această bază, a fost actualizat Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România (http://apepaduri.gov.ro/paduri-virgine/). De asemenea, a crescut suprafaţa pădurilor cvasivirgine, cu 6.923,76 ha, ajungând la 22.116,36 ha. În continuarea demersurilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, Ministerul  Apelor și Pădurilor a început elaborarea unui studiu național de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine, cu finanțare asigurată de Administrația Fondului de Mediu. Studiul are ca obiectiv „identificarea și introducerea în catalog a pădurilor care îndeplinesc criteriile și indicatorii prevăzuți în Ordinul nr. 3397/2012”.

Romsilva, preocupări pentru conservarea biodiversității

Sub egida Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva, Ziua Europeană a Parcurilor (24 mai) a fost marcată anul acesta printr-un eveniment ştiinţific sub genericul „Comorile noastre naturale”, pentru a sublinia „importanța conservării biodiversității și a protejării patrimoniului natural”. Evenimentul a avut loc la Centrul de Vizitare a Parcului Național Munții Măcinului din comuna Greci, județul Tulcea. Au participat Gheorghe Mihăilescu – directorul general al Romsilva, Adi Croitoru – președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Lucian Furdui – prefectul județului Tulcea, Vasile Cristea – președintele Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Române, reprezentanți ai autorităților locale, directori ai parcurilor naționale și naturale, alţi specialiști în arii naturale protejate.


În perioada recentă, din aceeaşi arie ştiinţifică de profil s-au mai aflat în atenţia autorităţilor ministeriale Parcul Natural Vânători-Neamț (concomitent cu prezentat lucrării „Prin Pădurile Neamțului”, elaborate de Direcția Silvică Neamţ, la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamţ), Pădurea-Parc Băile Felix, al cărei plan, prezentat de directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, reprezintă „un concept modern de pădure urbană, cu scop de conservare a unor arii silvice limitrofe zonelor urbane și de creare a unor posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitori și turiști”, precum şi Parcul Natural Lunca Mureșului din judeţul Arad, cel mai vestic parc natural din România, care oferă un mediu natural deosebit, propice sporturi în aer liber și educaţiei tinerilor prin acumulare de cunoștințe despre mediu, încât să se implice în protejarea naturii.

Arad


În prezent, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale (din 29 câte există în toată ţara), cu o suprafață cumulată de peste 850.000 ha. Tradiția României în protejarea patrimoniului natural și în administrarea parcurilor îşi are originile în 1935, când a fost înființat Parcul Național Retezat. Primul parc național din Europa datează din 1909, în Suedia.

Gheorghe Mihailescu

Păduri străvechi de fag din Carpați

Pădurile străvechi și seculare de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei au făcut obiectul întâlnirii Comitetului Comun de Management al Sitului Patrimoniului Mondial Natural UNESCO, organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor cu sprijinul RNP Romsilva la Suceava. Evenimentul a avut o semnificaţie deosebită deoarece în acest an România coordonează activitățile statelor care au făgete în acest sit. Au participat specialişti în domeniu din Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Slovenia, Spania, Ucraina, Germania, Slovacia, România și de la Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Au fost discutate probleme curente pentru pregătirea celei de-a patruzeci şi treia întâlniri a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, care va avea loc la Baku,
Azerbaidjan, în iulie 2019.
În context, RNP Romsilva le-a prezentat oportunități de carieră în domeniu studenţilor la Facultatea de Silvicultură a Universităţii „Ștefan cel Mare”. La rândul său, ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneș, i-a încurajat pe studenţi în această direcţie şi i-a felicitat pe profesori pentru nivelul ridicat de educaţie şi formare pe care îl asigură.
Tot în județul Suceava au fost inspectate investițiile derulate de Ministerul Apelor şi Pădurilor în domeniul apelor, prin proiecte care vizează siguranța barajului priză Mihoveni, regularizarea și apărarea de maluri a râului Moldova la Drăgușeni, amenajarea Bistriței și afluenților pe sectorul Iacobeni-Sabasa, regularizare și îndiguirea pârâului Seaca la Boroaia, consolidarea digului pe malul stâng al pârâului Râșca la Bogdănești, amenajarea pârâului Humor la Gura Humorului.
 

Igienizarea pădurilor

Igienizarea pădurilor, un
îndemn la responsabilitate faţă de mediu

Silvicultori ai Romsilva și reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului au angrenat 5.400 de voluntari (inclusiv miniştrii Bogdan Matei – al tineretului și sportului şi Ioan Deneş – al apelor și pădurilor – şi directorul general al Romsilva Gheorghe Mihăilescu) într-o acţiune la nivel național de igienizare a fondului forestier și a zonelor limitrofe. Au fost colectate peste
140 de tone de deșeuri, care au fost transportate integral în locuri speciale de depozitare pentru a fi reciclate sau neutralizate. După cum subliniază Romsilva, „acțiunea de igienizare a pădurilor și a zonelor limitrofe fondului forestier s-a dorit a fi un semnal de alarmă și un îndemn adresat amatorilor de drumeții în natură, pentru a fi mai responsabili și atenți cu natura, să nu arunce deșeuri în locurile de campare sau pe traseele turistice din păduri sau în parcurile naționale și naturale”.

Bihor

Protecţie împotriva inundaţiilor

Brașov este unul dintre judeţele în care se derulează investiţii ample ale Ministerului Apelor și Pădurilor pentru protejarea localităţilor şi a mediului împotriva inundaţiilor. Ministrul Ioan Deneș, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Victor Sandu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, au inspectat stadiul unor obiective, derularea unor proiecte, cum sunt „Reabilitare dig apărare pe râul Olt la Comăna” (cu o alocare de 1,175 milioane de lei în regim de urgenţă din valoarea totală de 1,7 milioane de lei, pentru reabilitarea a 3,594 km din digul afectat de inundații), „Întreținere apărare mal Timiș Sec la Brașov, pârâu Timiș, UAT Brașov” (cu lucrări de construcție în regim de urgență pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din iunie-iulie 2018), „Regularizare pârâu Turcu pe sectorul Bran-Făgăraş – confluență cu pârâul Bârsa”.
În domeniul păduri, judeţului Braşov îi este alocată în acest an suma de 1,4 milioane de lei pentru lucrările de regenerare a pădurilor pe o suprafață de 66 ha.