În campania de împăduriri din toamna acestui an, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva folosește aproximativ 5,5 milioane de puieți, din producție proprie. Sunt regenerate natural 1.471 hectare și artificial 1.985 hectare, în total rezultând o suprafață de 3.456 hectare, acțiune pentru care sunt investiți peste 30 milioane lei. De asemenea, se fac lucrări de completări curente pe 211 hectare și lucrări de refacere pe 258 hectare. Cele mai întinse suprafețe împădurite în campania de toamnă sunt în județele Tulcea – 712 hectare, Dolj – 231 hectare, Brăila – 176 hectare, Ialomița – 172 hectare, Călărași – 145 hectare, Constanța – 125 hectare. Cele mai folosite sunt speciile cvercinee, plop euramerican, plop alb, salcie, salcâm. Romsilva susține și plantări inițiate de persoane fizice și organizații neguvernamentale.

O secvență din campania de toamnă s-a derulat la Direcția Silvică Giurgiu, Ocolul Silvic Ghimpați, pe șantierul de împăduriri Albele – Unitatea de Producție VII Albele-Manafu. Pe 1,53 hectare s-au plantat gârniță, cer, măr pădureț, păr pădureț. O suprafață neînsemnată? Ing. Viorel Mitroi, directorul DS Giurgiu, aduce contraargumente: „Chiar dacă pare un șantier mic, el arată preocuparea silvicultorilor pentru regenerarea tuturor suprafețelor de pe care se extrage masă lemnoasă. Noi, aici, nu avem suprafețe mari de pe care să facem astfel de extrageri, dar, oricum, totul trebuie refăcut. Cu lucrarea aceasta, închidem împădurirea sută la sută pe raza Ocolului Silvic Ghimpați. Totodată, asigurăm o bandă de protecție pentru vânat, adică o fâșie de pădure ca adăpost”. Directorul silvicultorilor din Giurgiu ne oferă și o lecție ad-hoc despre valoarea pădurii de câmpie: „pădurile de câmpie sunt mai mici decât cele de la munte, însă importanța ecologică și silviculturală a lor este mult mai mare, deoarece sunt supuse unui proces mai accentuat de uscare, de îmbătrânire, iar noi înlocuim arboretele mature cu arborete tinere, bazate pe speciile stejar pedunculat sau, în cazul de față, gârniță, specii de foarte mare valoare economică și ecologică”. Venind vorba despre înlocuiri de arbori, ing. Viorel Mitroi se arată contrariat și insistă asupra a ceea ce lumea știe prea puțin din munca silvicultorilor: „dumneavoastră aflați numai de furturi! Or, Romsilva împădurește toate suprafețele de pe care se extrage masă lemnoasă; absolut toate! În mod deosebit, la tăieri rase, la crânguri, la arborete de substituiri-refaceri, plop american, împădurirea se face în maximum doi ani, așa cum prevede Codul silvic”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament