Competitivitatea sectorului agroalimentar din România  pe piața mondială din perspectiva anilor 2040

prof. univ. dr. NICOLAE ISTUDOR conf. univ. dr. IRINA-ELENA PETRESCU Academia de Studii Economice din București Introducere Termenul de competitivitate este des întâlnit în literatura de specialitate, având...

O perspectivă – România 2040

Un articol de Napoleon Pop, dr. Florin Luca și dr. Sorin-Nicolae Curcă.

ROMÂNIA din punct de vedere economic, social și al educației în Uniunea Europeană puncte tari – puncte slabe – anul 2022 comparativ...

  Luminița Chivu, Director general, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române George Georgescu, Director general adjunct, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin...

Suntem o țară importantă, să ne luăm deci în serios

de Radu Magdin CEO, Smartlink Communication Sticlă  – așa trebuia să se desfășoare rotativa guvernamentală, conform discursului oficial transmis de la cel mai înalt nivel. În...

Leonardo Badea (BNR): Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Numeroasele provocări și crize cu care se confruntă economiile lumii în ultimii ani necesită un efort susținut de consolidare, de creștere a robusteții lor...