Evoluția inflației și cauzele acesteia

din Raportul asupra inflației realizat de BNR, noiembrie 2023 Rata anuală a inflației IPC și-a prelungit traiectoria descendentă în trimestrul III, coborând la 8,83 la...

Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 8 Noiembrie 2023

Membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României prezenți la ședință: Mugur Isărescu, președinte al Consiliului de Administrație și guvernator al Băncii...

Hotărârea Consiliului de Administrație al BNR pe probleme de politică monetară din 08.11.2023

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 noiembrie 2023, a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară...

Evoluții ale activității economice – Prețurile de producție pentru piața internă

din Raportul asupra inflației realizat de BNR, august 2023 Parcursul dezinflaționist al grupei bunurilor energetice (-15,1 puncte procentuale, până 21 la sută, rată anuală) a...

Evoluții ale activității economice – Prețurile de import

din Raportul asupra inflației realizat de BNR, august 2023 În trimestrul I 2023, atât prețurile de import, cât și cele de producție aferente bunurilor industriale...