În premieră, contractul dintre școli profesionale duale și agenți economici a fost inclus în cadrul de ansamblu al sistemului de învățământ, adică în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Regulamentul în ansamblu a fost modificat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3027/2018. Foarte multe dintre modificări constau în introducerea unor prevederi (chiar de nuanță) referitoare la învățământul profesional dual. Este făcut astfel un pas înainte dincolo de propagandă, către desfășurarea învățământului profesional dual cu rost, în beneficiul celor pe care-i formează și al economiei care-i preia.

Ovidiu Nicolescu

O problemă gravă, care se accentuează de câțiva ani, este lipsa de resursă umană calificată pentru economia bazată pe cunoștințe

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu,
președintele de onoare al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament