Acces la fonduri europene – totul şi ceva pe deasupra

Date:

Fondurile europene tentează, atrag, dar şi descurajează. În iureşul de ghiduri, „poveşti de succes”, reţete şi soluţii pentru accesare, proiectare, implementare etc., EMAS Business Consulting SRL – European Money Access Solutions face notă aparte: este un îndrumător stăpân pe domeniu şi, pe deasupra, lucru rar, e un partener de drum lung (tot drumul presupus de un proiect european), atent, responsabil până la a-şi duce beneficiarul de mână, păstrând responsabilităţile cuvenite. EMAS Business Consulting îşi defineşte activitatea principală ca fiind aceea „de a identifica soluţii de finanţare nerambursabilă (din fonduri europene, naţionale şi internaţionale) pentru clienţii săi şi, totodată, de a genera proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile”. Valoarea şi-o bazează pe „experienţa experţilor în domeniul fondurilor structurale la nivel naţional şi internaţional” şi pe „internaţionalizarea serviciului de consultanţă prin extinderea companiei la Bruxelles”. Până în prezent (creată în 2014), EMAS a depus spre aprobare proiecte a căror valoare depăşeşte 300 milioane euro. Fondatorul firmei, Petru Luhan, ne ajută să înţelegem accesul la fonduri europene.

Petru Luhan

Dacă e să pornim azi cu un proiect, de unde începem? Ce bani europeni (mai) avem?
Avem 43 de miliarde de euro pe masă la Bruxelles, pe care România îi poate accesa pentru diverse investiţii: infrastructură de transport, de sănătate, educaţională, socială, pentru sprijinirea IMM-urilor şi pentru formare profesională. Banii se alocă pentru perioade de programare de câte şapte ani. În momentul de faţă, suntem trecuţi de mijlocul perioadei de programare 2014-2020. Anul 2018 este apogeul deschiderii programelor pentru depunere de proiecte care să fie finanţate. Beneficiari eligibili sunt autorităţi publice naţionale, regionale şi locale (primării), precum şi întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice autorizate, instituţii de învăţământ.

Cum ajung la bani?
Banii se dau după anumite criterii clar conturate, care au la bază obiective definite şi negociate cu Comisia Europeană. Noi putem profita de această uriaşă ocazie ca să ne dezvoltăm, să reducem discrepanţele, să atingem o coeziune la nivelul Uniunii Europene. La această oră, diferenţa între euroregiunea cel mai slab dezvoltată şi euroregiunea cel mai bine dezvoltată din totalul celor 276 de euroregiuni este de 13 ori. Una dintre cele opt euroregiuni de pe teritoriul României, cea de nord-est, este a doua dintre cele mai slab dezvoltate, cu un PIB reprezentând 29% din media UE.

PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation

Şi cum stăm cu atragerea banilor europeni ca să reducem diferenţa?
Pe programe operaţionale (PO), situaţia este următoarea: pentru POR (Programul Operaţional Regional) avem alocaţi 6,6 miliarde euro, s-au absorbit 0,37%; PO Infrastructură Mare, din 9,4 miliarde euro, s-au absorbit 9,11%; PO Competitivitate, din 1,3 miliarde euro, absorbţie 5,83%; PO Capacitate Administrativă are 550 milioane euro alocate, absorbţia e de 3,74%; pentru formare profesională, PO Capital Uman are 4,3 miliarde euro şi nu s-a absorbit până în momentul de faţă nici un euro! S-au absorbit 83,78% pentru PO IMM (din 100 milioane euro); 24,50% pentru PO Dezvoltare Rurală (din 8,1 miliarde euro); 5,81% pentru PO Pescuit şi Afaceri Maritime (din 168,4 milioane euro); 11,79% pentru PO Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (din 441 milioane euro). Obiectivul principal al beneficiarilor ar trebui să fie acela de a elabora, evalua şi implementa proiecte pentru a injecta bani în economia românească.

Proiecte din portofoliul EMAS

Modernizarea prin achiziţie de utilaje a Centrului Medical „Sfântul Nicolae” (CMSN SRL, 1.145.640 euro); Diversificare activitate IT prin producţie software şi achiziţie echipamente de plată (Zebra Pay SRL, 1.461.764 euro); Construcţie hotel Eforie Nord (VIP Booking SRL, 1.795.523 euro); Înfiinţare fermă îngrăşare tăuraşi (Zoomed SRL, 1.978.704 euro); Spălătorie şi întreţinere auto (Doni International Galaxy SRL, 310.000 euro); Centru social de zi pentru bătrâni (Primăria Celaru, 900.000 euro); Reabilitare energetică a clădirilor publice grădinţă, şcoală, liceu (Primăria Gătaia, 400.000 euro); Modernizare infrastructură rutieră (Primăria Cuza Vodă, 2.000.000 euro); proiecte Start-Up Nation (440.000 euro); proiecte comerţ (495.000 euro); proiecte microindustrializare (200.000 euro); Creşterea capacităţii de livrare ciment la sucursala Bicaz fabrica Taşca (Carpatcement Holding SA, 4.503.288 euro); Instalaţie de recuperare energie termică reziduală şi de producere energie electrică fabrica Fieni (Carpatcement Holding SA, 12.905.626 euro).

 

Cum?
Un potenţial beneficiar (fie din mediul privat, fie din mediul public) generează o idee de proiect sau are o necesitate. Ne dă nouă informaţiile despre acea idee şi despre firma sau primăria care vrea să aplice. Noi analizăm, în spectrul tuturor programelor operaţionale, care este soluţia de finanţare cea mai potrivită, care acoperă cuantumul de investiţie necesar şi care-l face pe beneficiar să scoată cât mai puţini bani din buzunar pentru cofinanţare. Urmează elaborarea proiectului cu toate anexele aferente cerute de ghidul solicitantului în programul respectiv. Pentru servicii de consultanţă şi proiectare, există bani prevăzuţi pentru că la nivelul UE se ştie că cineva care vrea să dezvolte un proiect se ocupă cu activitatea lui specifică, nu are experienţă în a face proiecte. Proiectul elaborat este evaluat. După evaluare, care poate dura de la o lună la trei luni, se semnează contractul şi începe implementarea: se fac primele demersuri pentru achiziţia constructorului, dacă este construcţie nouă sau extindere ori dezvoltare, se iniţiază licitaţia pentru achiziţia de echipamente, obiecte de inventar, softuri etc. Implementarea proiectului poate dura de la două-trei luni la doi-trei ani pentru proiecte complexe.

PowerPoint PresentationCare este rolul consultantului?
Un consultant joacă un rol extrem de important în tot acest proces. Ştiinţa în domeniu este complexă, de aceea, consultantul trebuie să ştie să analizeze documentele, codurile CAEN, acţionarii, statutul firmei (mică, mijlocie, microîntreprindere), mijloacele fixe, de aşa natură, încât să corespundă cerinţelor proiectului. Consultantul trebuie să fie în stare să scrie cererea de finanţare, să elaboreze şi să coordoneze obţinerea tuturor avizelor. De asemenea, trebuie să ştie să coordoneze activitatea proiectantului şi a arhitectului care trebuie să-i pună la dispoziţie un studiu de fezabilitate tehnic cu desene şi schiţe, conform HG 907/2016. Consultantul trebuie să scrie cererea de finanţare finală şi s-o depună în sistemul informatic. Consultantul trebuie să-şi asume şi partea de implementare a proiectului până la ultima cerere de bani. E drept că nu toţi consultanţii îşi asumă şi scrierea, şi cooperarea, şi implementarea până la capăt. Noi, la EMAS, facem aceste lucruri. Mai mult, noi asigurăm suportul beneficiarilor noştri privaţi sau publici şi în perioada de monitorizare de după finalizarea proiectului, de trei până la cinci ani. Dacă în acea perioadă beneficiarului îi vine vreun control, noi mergem să răspundem la întrebările controlului. Putem afirma că un parteneriat cu EMAS înseamnă că – după ce ţi-am făcut noi, cu consultanţii noştri de la nivel central şi din cele 12 filiale pe care le avem în toată România, o analiză de eligibilitate prealabilă – poţi spune că ai un partener care face proiectul cap-coadă şi care ţi-l susţine mai departe. Noi, la EMAS, avem parteneriate cu patru bănci care asigură cofinanţare. Mulţi clienţi ai noştri nu au cei 10-20-30% bani de confinanţare. În felul acesta, având şi capabilitatea de a aduce bani de la Comisia Europeană, şi intermedierea unui parteneriat pentru cofinanţare, şi asistenţa pe partea de scriere, evaluare, implementare şi postimplementare, putem spune că la EMAS găseşti oameni pentru toate activităţile de accesare a fondurilor europene. În acelaşi timp, beneficiarii trebuie să aibă foarte bine conturate ideea şi necesitatea de proiect, să pună datele relevante la dispoziţie.
Pentru ce proiecte se pot accesa fonduri?
Beneficiarii privați pot aplica pentru orice tip de activitate economică, pe diverse programe. Prin programul Start-Up Nation se acordă finanţare de 40.000 euro (200.000 lei) nerambursabili pentru firme nou înfiinţate; include activităţi din domeniile producţiei, serviciilor, educaţiei, formării profesionale; se pot face patiserie, platformă IT, platformă de vânzări, producţie de textile pentru copii, firmă de evenimente etc. Un alt program este de finanţare până la 100.000 euro pentru microindustrializare: producţie de mase plastice, de metale, agricolă etc., pentru care se finanţează modernizarea clădirii, amenajări, echipamente. Există şi finanţări de până la 200.000 euro cu o contribuţie de 10% pentru activităţi din domeniul producţiei şi serviciilor: restaurante, pensiuni, ateliere, spălătorii auto, platforme online etc. Sunt şi finanţări până la un milion euro cu o cofinanţare de 30% pentru hoteluri, fabrici de textile, metale, mase plastice, gater în mediul urban, investiţii în domeniul mediului, în servicii etc. Se pot acorda finanţări până la 37 milioane euro cu 50% contribuţie şi investiţie minimă de 10 milioane euro pentru case de bătrâni, pensiuni, centre de agrement turistic. Prin Programul Naţional Dezvoltare Rurală, se acordă 50.000 euro fără bani de acasă pentru o fermă de 30-40 de bovine sau 100 de ovine. Printr-o altă submăsură a aceluiaşi program se acordă până la 1,5 milioane euro cu 10% contribuţie pentru ferme de 500 de tăuraşi ori pentru achiziţionare de tractoare, combine pentru lucrarea terenului. În sectorul public, există finanţări pentru asfaltări, spitale (infrastructura de sănătate, bani pentru opt spitale regionale), şcoli, grădiniţe, creşe (se finanţează construcţii de la zero, modernizere, extindere, reabilitare), centre de zi pentru bătrâni (infrastructură socială cu sală de mese, bucătărie, depozite, spaţii pentru activitate socială, consiliere psihologică). Există bani pentru IT cu care se pot elabora platforme, se pot achiziţiona hardware şi software. Sunt foarte mulţi bani pentru cercetare-dezvoltare: fonduri naţionale, europene, norvegiene. Tot pentru cercetare-dezvoltare şi alte activităţi IT sunt fonduri direct de la Bruxelles pe care noi, cei de la EMAS, ştim să le accesăm, mai ales că în mandatul de europarlamentar am elaborat legislaţia în acest sens. Deci, iată o plajă largă de programe de finanţare. Avem nevoie de idei, avem nevoie de consultanţă care să ne garanteze obţinerea acestor finanţări.

Petru Luhan, fondatorul firmei EMAS Business Consulting SRL: absolvent al Institutului de Studii Economice din Osnabrück (Germania) şi al programului de masterat Economie Internaţională şi Management Global şi Finanţe al aceleiaşi universităţi; stagii la Deutscher Bundestag (Parlamentul German) şi la Deutscher Bank; schimb de experienţă şi formare în SUA şi Australia; autorul unor lucrări de larg interes, în germană şi în română: „Komparatives Management”, „Cultura comparativă managerială”; responsabilităţi manageriale la companii multinaţionale: Petrom SA, Continental Automotive Systems; administrator public al judeţului Suceava; europarlamentar (2009-2014), comisiile pentru dezvoltare regională, pentru afaceri economice şi monetare, pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, vicecoordonator al subcomisiei pentru securitate şi apărare; „Personalitatea Anului pentru o Românie Europeană”, 2010, Fundaţia Eurolink – Casa Europei; „Europarlamentarul Anului”, 2013, Gala MEP Awards.

 

Schema

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Evoluțiile săptămânii trecute: bitcoin și ether în ușoară scădere

Bitcoin a avut un început de februarie mai complicat,...

Investitorii împing bursele în sus din teama de a nu rata revenirea piețelor  

Noul an a adus un optimism reînnoit, iar bursele...

Decalogul schimbărilor aplicabile de la 1 ianuarie 2023 în domeniul gestionării deșeurilor

Daniela Neagoe, Senior Manager, Comerţ Internaţional, EY România (foto) În...