POPECI: Calitate pentru o poziție consolidată pe piețele internă și externă

Date:

În 2002 IUG SA Craiova devine POPECI UTILAJ GREU SA, societate pe acțiuni cu capital integral privat, făcând parte din Grupul POPECI, cu acționar majoritar dl ing. Constantin Popeci – președinte al companiei.
Preocuparea continuă pentru îmbunătățirea calității produselor oferite, precum și rezultatele obținute au dus la recertificarea succesivă a Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2000, apoi ISO 9001:2015 de către Germanischer Lloyd. În 2008 compania a implementat și certificat Sistemul de Management Integrat: Calitate conform ISO 9001:2008, Mediu conform SR EN ISO 14001:2005 și Sănătate și Securitate conform SR OHSAS 18001:2008, continuând politica de îmbunătățire a calității produselor și serviciilor oferite și consolidând implicit poziția companiei pe piețele internă și îndeosebi externă. Compania POPECI UTILAJ GREU SA deține certificări în domeniul sudării structurilor mecanice obținute în urma auditurilor desfășurate de organisme de certificare autorizate internațional, cum ar fi SLV Mϋnchen sau DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd): DIN 18800-7:2008-11, EN ISO 3834-2, cea mai recentă fiind EN 1090-2:2018 – EXC 4.
În perioada următoare activitatea companiei a cunoscut un trend ascendent, manifestat printr-o creștere a producției și a cifrei de afaceri, acest lucru permițând alocarea de fonduri pentru modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție.

Începând cu anul 2010 Popeci Utilaj Greu a derulat proiectul „Modernizarea fluxului tehnologic și introducerea de tehnologii noi cu scopul creșterii productivității și a competitivității pe piața internă și externă”, iar din 2011 proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu scopul creșterii competitivității prin cercetare și inovare Popeci Utilaj Greu SA”, ambele fiind co-finanțate prin Fondul European de Dezvoltare. Îmbunătățirea fluxului tehnologic prin introducerea de tehnologii noi în procesul de producție și dezvoltarea infrastructurii de cercetare se reflectă asupra activității companiei printr-o menținere a ocupării capacităților de producție, mare parte a produselor mergând către piețele externe.

REDUCTORUL CONICO-PLANETAR CILINDRIC RCPC 1125-0
Reductorul este destinat acționării roții cu cupe a excavatorului SRS 1400, înlocuind cu succes varianta veche de reductor 4KCM de pe excavatoarele din carieriele miniere de suprafață.
Reductorul planetar a adus o îmbunătățire considerabilă în exploatare, având o fiabilitate sporită, o greutate mult mai mică (22 tone) și o eficiență energetică superioară.
În faza de recepție anterioară livrării, reductorul planetar este testat în uzina POPECI UTILAJ GREU pe un stand de probe performant, în regim progresiv de încărcare, pentru verificarea parametrilor de funcționare.
Noul concept de reductor planetar implementat și executat de firma POPECI UTILAJ GREU a adus o eficiență sporită și a contribuit la modernizarea utilajelor destinate exploarărilor miniere supraterane.
Calitatea superioară a acestui produs este confirmată și prin garanția de 5 ani acordată de POPECI UTILAJ GREU în calitate de producător.

INSTALAȚIA DE DESERVIRE PE VERTICALĂ a zonei de depozitare a containerelor maritime în portul DP WORLD din Dubai
Soluția patentată de unul dintre clienții noștri tradiționali, AMOVA GmbH Germania, va dota portul internațional DP World din Dubai cu cca 70 de instalații de deservire, fiecare cu înălțimea de cca. 60 m, care vor introduce și extrage containerele maritime într-un depozit pe verticală cu 11 etaje.
Dintre cele 70 de instalații care vor echipa portul, POPECI executat deja în 2019 și a testat cu succes primele două instalații care au fost livrate și montate în portul din Dubai în primăvara lui 2020.
Este important de menționat faptul că aceste instalații reprezintă o premieră la nivel mondial, atât din punct de vedere al gabaritului, respectiv al dimensiunilor fără precedent, cât și din punct de vedere al tehnologiei complet automatizate de logistică optimizată, asigurând, conform proiectanților de la AMOVA, o eficiență de 200% în ceea ce privește funcționalitatea și costurile de exploatare a depozitului cargo din portul Dubai.
Faptul că POPECI este parte integrantă din acest proiect, în calitate de executant al utilajelor cheie cu caracter de know-how și confidențialitate tehnică pentru AMOVA, reprezintă o fundație extrem de solidă a companiei pentru activitatea de producție din anii următori.

EXPANDORUL MECANIC cu SISTEM DE MĂSURĂ AUTOMATĂ a dimensiunilor țevilor pentru conducte de mare diametru CPMS – 05
Expandorul mecanic, ansamblu de înaltă tehnicitate destinat calibrării dimensionale a țevilor pentru gazoducte în gama 16” (504 mm) – 60” (1524 mm), reprezintă în ultimii 15 ani o realizare emblematică a gândirii tehnice românești îmbinate armonios cu realizarea la înalte cote de calitate de către industria de mașini grele din România.
Expandorul mecanic este un utilaj cu acționare electro-hidraulică capabil să dezvolte o forță de 1500 Tf și să realizeze calibrarea țevilor pentru fluide energetice cu o precizie de 0,1 mm, la o productivitate medie de 15 țevi/ora.
Sistemul CPMS 05 a fost conceput și executat pentru prima dată, fiind dotat cu 16 lasere ce asigură măsurători de înaltă precizie. Acest sistem de măsură a fost realizat mecanic, montat și testat în premieră la compania POPECI UTILAJ GREU, Craiova și funcționează cu rezultate excelente la firma CIMTAS – Gemlik Turcia.

Evoluția susținută a companiei POPECI UTILAJ GREU SA se reflectă în calitatea serviciilor oferite: productivitate industrială la nivel înalt, soluții ingenioase în industria grea, performanță ridicată și eficiență garantată, angajament și responsabilitate, respectarea valorilor morale și realizarea tuturor proceselor conform eticii.

Activitatea de producție a companiei este într-o continuă evoluție, în directă dependență și adaptare la dinamica pieței internaționale cărei i se adresează cu precădere produsele executate. Compania POPECI UTILAJ GREU produce și livrează echipamente și utilaje complexe către companii din piața internațională, devenind unul din furnizorii strategici de componente mecano-sudate de mari dimensiuni și complexitate ridicată, cu aplicații în domenii industriale diverse.

Astfel, în prezent compania POPECI UTILAJ GREU este specializată în producerea și comercializarea de mașini- unelte grele, utilaj tehnologic complex, structuri și piese mecano-sudate de gabarite mari, montaj și lucrări de punere în funcțiune pentru utilajele livrate.
Între clienții externi tradiționali, cu care POPECI UTILAJ GREU a dezvoltat parteneriate stabile de lungă durată, se află:

  • SIEMENS POWER GENERATION AG Germania și SUA (turbine pe gaz; turbine pe abur; cadre de bază pentru generatoare)
  • SIDEL Franța, parte din grupul Tetrapack (șasie inferioare și superioare pentru mașini de producere a PET-urilor)
  • SULZER UK (batiuri pentru pompe petroliere maritime)
  • SMS Group GmbH Germania și SUA (utilaje complexe pentru laminoare de profile, linii de producerea țevilor sudate longitudinal și elicoidal, utilaje metalurgice automatizate și piese de schimb pentru toate acestea). Gama liniilor de sudat țevi executate la POPECI începe cu laminoare de 8”, continuând cu 12”, 14”, 16”, iar în prezent se derulează execuția în premieră a celei mai mari linii de sudat țevi executată vreodată de SMS, pentru producția de țevi sudate cu diametrul de 24”, destinația fiind SUA.
  • AMOVA GmbH Germania (instalații complet automatizate de transport, depozitare optimizată din punct de vedere al spațiului ocupat și deservire rapidă, utilizate în combinatele metalurgice din Austria, Germania, SUA, Asia, în industria auto, concept implementat în ultimii ani și în zona de cargo a porturilor și aeroporturilor internaționale, cum ar fi Nairobi, Kenya sau Addis Abeba ,Etiopia.
  • Edwards Suedia, cu beneficiar final ABB Suedia (seturi complete de roți de lift minier, plăci de fundație, subansamble sudate galvanizate pentru stâlpi de telefonie mobilă).
  • KMF Maschinenfabrik Austria (cadre-mașină și cilindrii de amestecare pentru mori de concasare a rocilor, separare și extragere a prafului de marmură, precum și a metalelor prețioase (aur, platină), dar și a metalelor rare folosite în industia aviatică și în medicină).

Unul dintre principalele puncte forte ale companiei POPECI UTILAJ GREU SA, raportat la concurența internă, dar și externă, îl reprezintă varietatea capacităților și capabilităților tehnice oferite, fapt care vine în întâmpinarea cerințelor actuale ale mediului de afaceri, unde clientul este în căutare de soluții complete și complexe în domeniul industrial. Acest atu se traduce prin capacitatea de care dispune compania noastră de a produce structuri complexe, respectiv componente mecano-sudate, cu tratamente termice, prelucrări mecanice grele inclusiv montaj mecanic, electric și hidraulic complet. Altfel spus, tot ceea ce dorește clientul sub același acoperiș. Posibilitățile tehnice deosebite își găsesc aplicare în toate ramurile industriei: energetică, metalurgică, alimentară, industria aeronautică și navală, industria lemnului, celulozei și hârtiei.

Standardele de calitate confirmate de clienții companiei, varietatea dotărilor și infrastructura disponibile și care, spre deosebire de restul unităților de producție industrială, respectiv uzine de profil din România, au fost menținute active cu eforturi umane și financiare considerabile, poziționează POPECI UG în competiție directă cu producători din piețele externe din Cehia, Polonia, Slovenia și Germania.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate