S-a înființat Garda Forestieră Națională, prin ordonanța de urgență a guvernului nr. 77/2021 (publicată în „Monitorul Oficial al României” nr. 645/2021 Partea I), la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Ministrul Barna Tánczos argumentează necesitatea creării unui astfel de organism: „Această măsură vine ca urmare a evoluției continue a activităților în domeniul silvic, în vederea obținerii unor rezultate mai bune în lupta împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri și pentru întărirea capacității de control și monitorizare a fondului forestier”.

Gestionarea pădurilor și biodiversitatea

Stringența înființării unei gărzi forestiere la nivel național este argumentată astfel de la nivelul Executivului: „Domeniul-țintă urgent de reglementat este combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent. Înființarea Gărzii Forestiere Naționale are drept scop gestionarea pădurilor și biodiversitatea”. Una dintre atribuțiile Gărzii Forestiere Naționale o constituie elaborarea strategiei naționale „de formare profesională continuă pentru personalul din silvicultură, în conformitate cu prevederile ordonanței guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI