„Avem nevoie de competenţă!” –

cuvintele inginerului Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, sună concomitent a provocare şi angajament. Au fost rostite la Ziua Silvicultorului 2019, organizată la Băile Herculane de Romsilva și de Asociația Administratorilor de Păduri. Aşezat într-o tradiţie deja solidă (a fost ediţia a 29-a), evenimentul a avut consistenţa de idei care să-l ferească de înscrierea în rutină şi să-i dea semnificaţie de durată. Premisele se regăsesc în obiectivele şi proiectele anunţate de directorul general. Unul, încurajator şi de larg interes, care a generat formularea cerinţei referitoare la competenţă, îl reprezintă decizia ca angajarea la Romsilva a tinerilor specialişti să se facă de acum în funcţie de media de absolvire a facultăţii de profil, cunoştinţele acumulate, abilităţile profesionale formate în câţiva ani de studii în centre universitare, sub îndrumarea unor profesori cu autoritate în domeniu fiind considerate mult mai relevante decât un concurs de selecţie. A fost subliniată extinderea parteneriatelor cu facultățile profil: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. „Suntem puţini care ştim valoarea pădurii româneşti”, a afirmat prodecanul facultății brașovene, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Ionescu.

Pe aceeaşi linie a primatului competenţei, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a lansat silvicultorilor şi mediului academic şi de cercetare invitația la dialog pe o platformă profesională. Tot în sensul aprofundării modului de lucru în domeniu se înscriu proiectele Romsilva pentru perioada următoare: un sistem informatic de gestionare a fondului forestier şi un ghid util deţinătorilor de păduri private. Educaţia în spiritul preţuirii bogăţiei pădurii, a naturii în general, constituie de asemenea un obiectiv prioritar al Romsilva, dovezi în acest sens enunţate de directorul general fiind organizarea participării elevilor români la competiţia Tinerii în pădurile Europei – YPEF şi extinderea la nivel naţional a manualului de educaţie forestieră realizat de Direcţia Silvică Neamţ, adresat claselor de gimnaziu.

Preocupări de vârf pentru Romsilva, evidenţiate de directorul general Gheorghe Mihăilescu, sunt amenajarea de perdele forestiere (cu reiterarea solicitării ca exproprierile pentru viitoare construcţii de autostrăzi să se facă inclusiv pentru suprafeţele destinate acestor perdele), precum şi creşterea aportului silviculturii în domenii precum economie circulară, sănătate, turism, arhitectură peisagistică.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament