Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Romsilva – invitație la o platformă de dialog profesional în domeniul pădurii

Date:

„Avem nevoie de competenţă!” –


cuvintele inginerului Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, sună concomitent a provocare şi angajament. Au fost rostite la Ziua Silvicultorului 2019, organizată la Băile Herculane de Romsilva și de Asociația Administratorilor de Păduri. Aşezat într-o tradiţie deja solidă (a fost ediţia a 29-a), evenimentul a avut consistenţa de idei care să-l ferească de înscrierea în rutină şi să-i dea semnificaţie de durată. Premisele se regăsesc în obiectivele şi proiectele anunţate de directorul general. Unul, încurajator şi de larg interes, care a generat formularea cerinţei referitoare la competenţă, îl reprezintă decizia ca angajarea la Romsilva a tinerilor specialişti să se facă de acum în funcţie de media de absolvire a facultăţii de profil, cunoştinţele acumulate, abilităţile profesionale formate în câţiva ani de studii în centre universitare, sub îndrumarea unor profesori cu autoritate în domeniu fiind considerate mult mai relevante decât un concurs de selecţie. A fost subliniată extinderea parteneriatelor cu facultățile profil: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. „Suntem puţini care ştim valoarea pădurii româneşti”, a afirmat prodecanul facultății brașovene, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Ionescu.


Pe aceeaşi linie a primatului competenţei, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a lansat silvicultorilor şi mediului academic şi de cercetare invitația la dialog pe o platformă profesională. Tot în sensul aprofundării modului de lucru în domeniu se înscriu proiectele Romsilva pentru perioada următoare: un sistem informatic de gestionare a fondului forestier şi un ghid util deţinătorilor de păduri private. Educaţia în spiritul preţuirii bogăţiei pădurii, a naturii în general, constituie de asemenea un obiectiv prioritar al Romsilva, dovezi în acest sens enunţate de directorul general fiind organizarea participării elevilor români la competiţia Tinerii în pădurile Europei – YPEF şi extinderea la nivel naţional a manualului de educaţie forestieră realizat de Direcţia Silvică Neamţ, adresat claselor de gimnaziu.


Preocupări de vârf pentru Romsilva, evidenţiate de directorul general Gheorghe Mihăilescu, sunt amenajarea de perdele forestiere (cu reiterarea solicitării ca exproprierile pentru viitoare construcţii de autostrăzi să se facă inclusiv pentru suprafeţele destinate acestor perdele), precum şi creşterea aportului silviculturii în domenii precum economie circulară, sănătate, turism, arhitectură peisagistică.

Ioan Deneş: „Silvicultorii, apărători ai vieții pe Pământ”

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a apreciat că silvicultorii sunt „apărători ai vieții pe Pământ”, risipind orice eventuală impresie de exagerare cu argumentul „că pădurea este garantul unui aer curat, iar un aer curat înseamnă viață sănătoasă pentru toți”. Referindu-se la preţuirea ce se cuvine muncii lor, ministrul s-a adresat silvicultorilor: „Știu că este greu. Știu că dincolo de această frumusețe există multe sacrificii din partea dumneavoastră. Știu că sunt momente în care vă sunt puse în pericol sănătatea, integritarea corporală, chiar viața. O asemenea bogăție nu avea cum să nu fie râvnită”. Totodată, ministrul Ioan Deneş i-a îndemnat pe profesioniştii pădurii: „Nu am să obosesc niciodată să vă spun să vă deschideți inima, să-i primiți aproape de dumneavoastră pe tineri, să mergeți cu idei și proiecte către copii, care să îi implice, să-i învețe, să-i educe și să-i responsabilizeze! (…) Oamenii vor să învețe, vor să afle cât mai multe informații. Își doresc să se întoarcă spre natură, să reînvețe să o iubească așa cum trebuie, să o respecte, iar dumneavoastră puteți să îi ajutați în acest demers!”
În semn de apreciere pentru performanţă în silvicultură, ministrul apelor și pădurilor şi directorul general al Romsilva i-au acordat diploma de merit unui profesionist emblematic, Jorj Chiriac, şeful Ocolului Silvic Fântânele, judeţul Bacău.

Adrian Creţu: „Singurii care ştim ce se va întâmpla peste o sută de ani”

Reîntâlnirea elocventă pentru unitatea corpului silvic a oferit un cadru de afirmare a unor adevăruri în deplină cunoştinţă de cauză şi a unor propuneri cu beneficii nu numai în domeniu, ci şi la scara economiei, a societăţii. Ing. Adrian Crețu, președintele Asociației Administratorilor de Păduri, a reafirmat imperativul subvenţionării sectorului forestier, pentru creşterea suprafeţelor împădurite şi perpetuarea acestora în folosul generaţiilor care vin: „Suntem singurii care ştim ce se va întâmpla peste o sută de ani”. În acelaşi timp, a observat ing. Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România, „noi beneficiem de ceea ce s-a întâmplat acum o sută de ani. Prin lucrurile făcute din lemnul ei, pădurea îşi trăieşte viaţa după viaţă, asemenea cărturarului care prin opera lui trăieşte sute de ani. Lumea s-a schimbat, a trecut prin războaie, însă cercetările, planurile, şcoala de silvicultură şi învăţătura ei au rămas”. Există planuri de acum 160 de ani care se regăsesc în amenajările actuale, a semnalat ing. Gheorghe Mihăilescu.


Ing. Vasile Alexa, președintele Federației Sindicatelor din Ocoalele Silvice Private Carpatisa, a avansat ideea creării la nivelul UE a unei funcţii de comisar european pentru păduri.


Necesitatea unei abordări responsabile în perspectiva schimbărilor climatice a fost afirmată de către deputatul Ion Tabugan, care a reamintit că gradul de acoperire cu păduri la noi este de 27% din suprafaţa ţării, în timp ce media europeană de acoperire este de 32,7%. Prefectul judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, a reliefat bogăţia naturală a judeţului, pe al cărui teritoriu se găsesc 52 de arii naturale protejate. Simbolic în sensul armoniei, elevi ai şcolii din localitatea Teregova au venit în mijlocul silvicultorilor cu un moment folcloric.


Ing. Silviu Geană, președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, s-a referit la valoarea acţiunii comune, dăruite profesional şi afectiv, pentru apărarea şi perpetuarea pădurii. Un mesaj de apropiere a fost exprimat de Ion Platon, director general adjunct al Agenției Moldsilva din Republica Moldova.


Remarcând că frumuseţea, nobleţea profesiei, responsabilitatea caracterizează performanţa în orice domeniu, dr. Ion Machedon, președintele Asociației Pensionarilor Silvici din România, şi-a asumat aprecierea că în silvicultură aceste atribute sunt prezente cu deosebire. În acest spirit, a lansat o veritabilă „moţiune de cenzură” la adresa lipsei de educaţie în atitudinea faţă de pădure şi nu numai.


Directorul general Gheorghe Mihăilescu a precizat că „60% din pădurile româneşti sunt clasate în grupa I de protecţie” şi a conchis cu o trimitere la reacţia indicată faţă de cei care din motive de educaţie sau (ne)cunoaştere au o apreciere deformată asupra pădurii şi muncii oamenilor ei: „Să-i iei de mână, să mergi cu ei în pădure, să vadă că ce faci tu în pădure, ca silvicultor, e bine”.


Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate