Dezvoltarea conlucrării între mediul economic şi cel ştiinţific s-a regăsit în centrul Workshop-ului International de Compatibilitate Electromagnetică –  CEM 2018 (ediţia 11, foto ICPE-CA), organizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – INCDIE ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică şi Academia de Ştiinţe Tehnice.

Au fost abordate subiecte precum: „Compatibilitatea electromagnetică în domeniile electronică, sisteme de comunicaţie, sisteme industriale; calitatea energiei electrice şi eficientizarea consumului; biocompatibilitate; efectele expunerii umane la câmpurile electromagnetice; evaluarea electromagnetică nedistructivă; materiale pentru compatibilitate electromagnetică; probleme legate de standardizare”. De asemenea, o masă rotundă a avut ca subiect noile materiale folosite în protecţia electromagnetică.

Evenimentul, apreciază organizatorii, „a fost un bun motiv pentru diseminarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematic abordat, menţinerea contactului direct în rândul specialiştilor, dezvoltarea de noi direcţii de cercetare şi identificarea posibilităţilor de creare a unor consorţii privind participări la programele europene de cercetare”.