Economia
circulară mai face un pas în trecerea de la noțiune frecvent invocată și-atât la
concretizare, odată cu adoptarea Legii nr. 181/2020 privind gestionarea
deșeurilor nepericuloase compostabile. Bio-deșeurile constituie deopotrivă
obiect și subiect al acestui tip de economie, cu interesul în creștere al
mediului de afaceri, al administrației publice locale și al cetățeanului. În
context se înscrie conferința „Bio-waste management”, organizată de Asociația
Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), în parteneriat cu Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, organizația neguvernamentală de mediu Ecoteca, European
Environmental Bureau (EEB) și MAVA. Exponenți ai mediului de afaceri,
autorități ministeriale, specialiști în ecologie, agricultură, experți
internaționali conectați la eveniment au dezbătut aspecte privind gestionarea
bio-deșeurilor și reglementările europene de profil și au prezentat modele de
bune practici în domeniu. 

Analizarea proiectelor de afaceri prin
amprenta asupra mediului va fi decisivă

Președintele
Asociației Oamenilor de Afaceri din România, Florin Pogonaru, a evidențiat
caracterul actual și acut al temei, materializarea considerând-o chiar o
problemă de supraviețuire. Aprecierea sa a fost că printr-un efort comun la
nivelul societății, ceea ce implică astăzi gestionarea deșeurilor în discuție
are condiții „să se transforme
dintr-un cost în posibilitatea realizării unui beneficiu“, prin acțiunea
eficientă a fiecărui actor implicat: companie, asociație, instituție publică,
simplu cetățean. Pe viitor, tot mai mult, a subliniat președintele AOAR,
„analizarea proiectelor de afaceri prin amprenta asupra mediului va fi
decisivă”. De asemenea, a estimată că România are ocazia să se afirme pe plan
europeană prin activități de cercetare în domeniul bioplasticului.  

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI