Monitorul social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre disparitățile regionale ale României.
Cât de săraci suntem și care e efectul cheltuitelor sociale asupra sărăciei? Influențează numărul de kilometri de autostradă rata accidentelor fatale la volan? Cum se face că avem o rată a șomajului atât de mică și, totodată, un număr de salariați scăzut? Setul de indicatori-cheie vă ajută să găsiți răspunsul la aceste întrebări. Indicatorii-cheie reprezintă un set de date anuale, care oferă o imagine a profilului socio-economic al României și a poziției acesteia printre alte state din vestul Europei, dar și din regiune.
Raportul între cel mai mare produs intern brut pe locuitor (regiunea București-Ilfov) și cel mai mic (Nord-Est) este de peste 3 la 1. Diferența a crescut de la 3,2 (în 2000) la 3,6 (în 2018).

Creșterea acestor disparități este egalată de evoluția ratei de activitate: în perioada menționată, ea a scăzut în toate regiunile țării, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Aceste fenomene se reflectă dramatic în evoluția ratei sărăciei absolute: deși între 2007 și 2019 a scăzut la nivel national, în jumătate dintre regiuni s-au înregistrat creșteri. Dacă în 2007 sărăcia relativă era în Nord-Est de 4 ori mai mare decât în București-Ilfov, acum este de 14 ori mai mare!

DISTRIBUIȚI