Interviu cu prof. dr. Nicolae MANOLESCU, președintele Institutului de Medicină Comparată One Health din Academia de Științe Medicale a României

Din 2014, One Health se regăsește ca subiect de lucru la nivelul Federației Europene a Academiilor de Științe Medicale

Nicolae Mareș: Stimate domnule academician, remarc cum în limbajul medical și în presa de specialitate tot mai mult se folosește conceptul/termenul One Health, fără ca accepțiunea lui să fie larg însușită. Sunteți unul dintre propagatorii acestei specialități în România și pe arena internațională. Cum definește conceptul acad. Nicolae Manolescu?
Acad. Nicolae Manolescu: Cel mai simplu l-am defini prin sintagma „O singură sănătate pentru oameni, animale și mediu”; în această accepțiune, ca și în viață, se găsesc reunite preocupările specialiștilor din toate domeniile vizate, inclusiv alimentația, nutriția și ocupaționalul. Direcția principală de acțiune este profilaxia primară a vieții în biodiversitate. Voi reveni asupra ponderii și manifestării lor.

Frumos, clar spus. Care ar fi interdependența manifestării acestora corelată cu creșterea speranței de viață, pentru că aici țintiți, nu?
Pe plan mondial, progresul remarcabil al asistenței medicale, dublat de condiții de viață tot mai bune, inclusiv efortul făcut de industria medicamentelor și aparaturii medicale, conduc continuu la creșterea speranței de viață a omului mai peste tot. În contrast cu această evoluție pozitivă, afecțiunile sănătății umane cresc în volum, se diversifică, apar tot mai multe provocări la adresa sănătății, tot mai multe boli cu evoluții necontrolate și bacterii superinteligente biorezistente la antibiotice, provocate de: schimbările climatice accelerate, mișcările de populații ca urmare a globalizării și a conflictelor militare, creșterea populației, insuficienta precauție în folosirea unor tehnologii dăunătoare. Implicit cheltuielile și efortul de a conserva o stare de sănătate corespunzătoare cresc continuu și consumă resurse imense, greu sustenabile atât pentru populația civilă, cât și pentru cea militară.

Cu alte cuvinte, conceptul medical One Health se globalizează, iar în plan mondial s-a revigorat, găsindu-și rădăcinile în evoluția afecțiunilor și în răspândirea acestora, căutând să recomande soluțiile adecvate în domeniile în care sănătatea omului este agresată tot mai mult, atât în condițiile vieții civile, cât și la militari, inclusiv la cei din teatrele de conflict.
Da, conceptul One Health poate însemna, chiar dacă mă repet: sănătate pentru oameni și tot ce-i înconjoară, animale, mediu și tot ce o condiționează, alimentațiile și nutriția precum și ocupaționalul, încurajând sinergii și cooperarea tuturor sectoarelor profesionale și actori în general ale căror activități pot avea un impact asupra sănătății noastre. Conceptul One Health implică subsumarea eforturilor și realizărilor pe care le consemnează medicina pentru civili și militari, în cadrul larg al medicinei umane, medicinei veterinare, medicinei mediului, medicinei alimentației și nutriției, medicinei ocupaționalului, medicinei comparate (zoonoze și oncologia comparată), pentru realizarea profilaxiei primare a vieții în biodiversitate, promovată ca vector major, și punerea lor în practica medicală în slujba dezideratului unei sănătăți cât mai solide cu costuri cât mai reduse. În speță, acest concept înseamnă două lucruri esențiale: 1. organizează în premieră măsurile pentru realizarea profilaxiei primare a vieții pe Terra în biodiversitate, în fața diferitelor îmbolnăviri la om și animale luând în considerație mediul de viață; 2. ținând cont că astăzi specialiștii internaționali consideră că peste 75% din boli au originea la animalele din jurul nostru cât și în mediul de viață înconjurător, se impune ca fiecare bolnav să fie analizat nu ca până acum, strict legat de boala sa, ci într-un larg complex. Rețineți câte interdependențe și întrepătrunderi!

Când și cum poate fi pusă în aplicare?
Această nouă gândire și interpretare nu poate fi pusă imediat în aplicare, ci societatea în general cât și specialiștii trebuie să fie permanent informați și pregătiți în acest nou domeniu. Este un proces care va evolua treptat, de la grădiniță începând, trecând prin școala elementară, la liceu și postliceu, la facultate și postfacultate, inclusiv la nivel de doctorat și postdoctorat. Cercetarea va merge pe cele mai subtile căi ale microbiotehnologiei și ale geneticii alături de domeniul informaticii. Procedurile medicale bazate pe dovezi din medicina complementară (medicina tradițională chineză, fitoterapie, gemoterapie…) trebuie integrate în vederea aceluiași scop, omul sănătos, prin tehnici eficiente și costuri cât mai reduse. La acestea se adaugă toate aspectele legate de siguranța alimentară, producerea de medicamente noi și produse farmaceutice, inclusiv biopreparate (vaccinuri).

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament