În cadrul proiectului Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO (ID 131142), cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, activitățile principale vizează îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin oferirea serviciilor de consiliere și orientare în carieră și a stagiilor de practică.

Un stagiu de practică este un câștig atât pentru studenți și masteranzi, cât și pentru angajatori. Această oportunitate oferită de un angajator potențialilor viitori angajați, numiți pe perioada stagiului stagiari, de a lucra într-o companie pentru o perioadă specificată în planul de învățământ al programului la care sunt înscriși aceștia, ar trebui să ofere stagiarilor abilități practice, experiență de lucru și o mai bună cunoaștere a domeniului de activitate ales, iar unui angajator – beneficiul muncii prestate și posibilitatea de a crea profilul viitorului angajat după nevoile firmei.

Este important să facem distincția între un stagiu de practică și o perioadă de ucenicie, deoarece acestea oferă experiențe foarte diferite. O perioadă de ucenicie poate fi un program profesional dedicat unui anumit domeniu, care combină formarea la locul de muncă și parcurgerea unui program de studii care ar conduce la o diplomă de calificare profesională sau o diplomă de bază, dacă vorbim despre învățământul dual. În general, programul ucenicilor este împărțit între zilele petrecute cu angajatorul lor și cele în centrul de instruire, unde lucrează la construirea portofoliului și perfecționarea cunoștințelor în domeniu. În mod tradițional, uceniciile erau rezervate pentru meserii și erau cunoscute sub numele de școli profesionale. Mai recent însă, programele duale, construite pe ideea de uceniciei, sunt oferite și în domenii precum ospitalitatea, contabilitatea sau marketingul. Poate că cea mai semnificativă diferență dintre un stagiu și ucenicie este perioada de timp investită pentru a obține calificarea. Stagiile de practică fiind mai flexibile, le permit studenților și masteranzilor să încerce diferite companii, să joace roluri diferite și să exploreze o industrie în profunzime.

Beneficiile și motivele pentru care companiile oferă stagii pentru studenți și masteranzi sunt de natură financiară (forță de muncă ieftină sau gratuită) și de resursă umană (crearea timpurie a profilului angajatului dorit). Deși stagiile oferite de angajatori pot fi pentru sarcini de birou în general modeste, cum ar fi fotocopierea, îndosarierea, crearea de foi simple de calcul sau scrierea rapoartelor, acest lucru poate fi foarte util pentru studenți, deoarece îi poate ajuta cu adevărat să se dezvolte și să își demonstreze abilitățile de gestionare a proiectelor, rezolvarea problemelor și gestionarea relației cu clienții. Chiar dacă, aparent, stagiul este scurt, acesta poate oferi totuși o serie de abilități transferabile și îi poate ajuta pe studenți și masteranzi să-și construiască conexiuni valoroase în domeniul de activitate / industria aleasă.

Stagiul de practică creează un cadru adecvat de punere în valoare a formării inițiale și valorificării acesteia pe piața muncii prin consolidarea profesionalizării și a cunoștințelor transmise, a know-how-ului, a competențelor în domeniu și a unei mai bune cunoașteri de sine. El este un instrument important pentru individualizarea cursurilor de formare și un instrument eficient de profesionalizare, prin completarea formării inițiale avute în vedere atât calitativ cât și cantitativ. Stagiile de practică permit studenților să se adapteze individual la schimbările de angajare și condițiile de muncă viitoare pe care le vor întâmpina la absolvire.

Conținut realizat în cadrul activității 3.1, „Crearea unei rețele de sprijin pentru implementarea sistemului de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ superior”, în cadrul proiectului POCU „Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO”,
ID 131142 de expert conf. univ. dr. Onorina Botezat.

DISTRIBUIȚI