Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (FII3M) a pornit un ciclu de prezentări itinerante către mediul investițional din statele afiliate. Primul eveniment de acest fel s-a derulat la București: conferința „Region’s needs and the role of the Three Seas Initiative Investment Fund”.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică formată din 12 state situate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia. În total, la nivelul Uniunii Europene, ele reprezintă 28% din teritoriu și 22% din populație (114 milioane de locuitori). Inițiativa celor Trei Mări are ca obiective creșterea puternică a dezvoltării economice, întărirea coeziunii Uniunii Europene, amplificarea legăturilor transatlantice.

FII3M, înființat în mai 2019 de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – banca de dezvoltare a Poloniei și de Guvernul României – prin EximBank, este definit „ca expresie economică a deciziei șefilor de state și guverne din regiunea Mării Baltice, Mării Adriatice și Mării Negre de a stimula activitatea investițională în proiecte de anvergură în această zonă”. Fondul îşi propune să susţină implementarea de proiecte din domenii prioritare ale regiunii celor Trei Mări: infrastructura de transport (căi ferate, navigație internă, porturi, autostrăzi etc.), energia, infrastructura digitală. Sursele de finanțare sunt asigurate de BGK și EximBank România. Contribuția totală este de peste 500 milioane de euro. Totodată, „fondul este deschis investitorilor naționali sau supranaționali din țările regiunii, celor instituționali din întreaga lume, precum și colaborării și susținerii internaționale prin Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare”.

În contextul reuniunii inaugurale, Beata Daszyńska-Muzyczka, președintele Consiliului de Supraveghere al FII3M, a subliniat: „Conferința de la București marchează începutul procesului de creștere a notorietății Fondului celor Trei Mări – un nou instrument financiar, complementar fondurilor structurale ale Uniunii Europene, dar bazat pe reguli comerciale. Fondul celor Trei Mări este dedicat susținerii investițiilor care vor reduce decalajele de infrastructură încă existente între Vestul și Estul Europei. Împreună cu România am înființat acest vehicul la care alte 10 state se află în proces de aderare. România este un partener foarte important pentru noi în regiunea celor Trei Mări, iar dezvoltarea sa rapidă este în interesul întregii Uniuni Europene”.

La rândul său, Pawel Nierada, membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului din partea BGK, a precizată că „necesarul de investiţii în ţările din această regiune e uriaş. E vorba de aproape 600 de miliarde de euro în ţările I3M, şi asta doar ca să le aducem la nivelul actual al ţărilor din vestul Europei. Totalul bugetului alocat de UE pentru această regiune în următorul exerciţiu bugetar este de 42 de miliarde de euro, sumă care pare foarte mare, dar împarţită la cei 7 ani ai exerciţiului bugetar, revin 6 miliarde pe an. Deci, dacă necesarul de finanţare este de aproape 600 miliarde de euro, ne-ar trebui 100 de ani ca să ajungem din urmă nivelul occidental”.

În calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FII3M a spus: „Datorită eforturilor excepționale din ultimele luni ale fondatorilor săi, BGK din Polonia și EximBank din România, FII3M este pe punctul de a deveni operațional în totalitate, demonstrând angajamentul nostru ferm pentru un instrument investițional care poate contribui semnificativ la dezvoltarea economică și socială a regiunii. În acest moment, ne aflăm în diferite stadii de negociere cu alte state din regiunea celor Trei Mări care doresc să se alăture fondului, context în care am inițiat această serie de evenimente de promovare a cadrului, scopului și a obiectivelor FII3M. Dincolo de promovare, aceste evenimente se constituie într-o invitație adresată decidenților din statele regiunii de a concepe și promova proiecte majore, bancabile, în infrastructură. FII3M își propune să reducă decalajele de dezvoltare dintre diferite zone ale Europei și, astfel, având această misiune ambițioasă, să aducă beneficii nu numai țărilor din regiunea celor Trei Mări, ci și întregii Uniuni Europene”.  

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) se caracterizează prin aceea că „este o bancă de dezvoltare de stat care inițiază și implementează proiecte care susțin creșterea economică a Poloniei și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. BGK implementează scheme de garantare și asigurare care contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. O caracteristică definitorie a activității BGK este și susținerea companiilor poloneze în afara țării. BGK implementează programe europene și distribuie fonduri europene la nivel regional și național, fiind de asemenea implicată în programe de susținere a accesului la locuințe pe piața rezidențială”.

Caracteristica EximBank România este că „se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Înființată ca agenție de export, EximBank a urmat un parcurs ce i-a permis să depășească acest statut, păstrându-și în același timp unicitatea. Pentru că acționează ca agent al statului pe piața românească de garanții și asigurări, EximBank este unul dintre canalele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, se infuzează în economia reală, contribuind la creșterea competitivității companiilor locale”.

DISTRIBUIȚI