Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunţat că volumul estimat ca necesar pentru consumul propriu al unităților și subunităților sale în 2017 este de 216,8 mii m3, „pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului – lucrări de investiţii şi reparaţii pentru reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecţia pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, amenajări de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, drumurilor şi căilor de acces, pentru încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi pentru volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul colectiv de muncă”.

Romsilva reaminteşte că „în conformitate cu prevederile Art. 1, litera c) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 617/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 684/02.09.2016, are obligația ca, anterior licitației principale pentru anul de producție 2017, să publice pe site-ul www.rosilva.ro volumul estimat pentru consumul propriu”.