Universitatea Politehnica din Bucureşti a deschis anul universitar 2018-2019, an în care porneşte la drum generaţia aniversară 200, după cum a subliniat în cuvântul de întâmpinare Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii bucureştene. Adresându-se noilor studenţi, el i-a definit ca „promisiunea unui viitor mai bun” şi i-a îndemnat să se înscrie fără ezitare „pe un drum al tuturor posibilităţilor” pe care-l deschid învăţământul şi cercetarea în domeniul ingineriei: „Pentru voi, acesta este începutul unei noi aventuri, care sunt convins că va fi frumoasă şi în care veţi cunoaşte mulţi oameni, locuri noi, veţi afla lucruri care vă vor defini traiectoria în carieră. Comunitatea şi lucrul în echipă sunt unele dintre valorile noastre fundamentale”. Rectorul Mihnea Costoiu a reamintit că „o bună parte din liderii celor mai mari companii de la noi sunt absolvenţi ai Politehnicii”.

La rândul său,   preşedintele Senatului Universităţii Politehnica din Bucureşti, Ecaterina Andronescu, a susţinut o prelegere de deschidere în care a evocat marile personalităţi cărăra li se datorează începuturile învăţământului românesc de inginerie şi progresul acestuia în secolul premergător Marii Uniri din 1918: Gheorghe Lazăr, Petrache Poenaru, Gheorghe Duca, Scarlat Vârnav. Tinerilor care îşi încep acum cariera în inginerie, doamna Ecaterina Andronescu le-a adresat următoarele cuvinte: „Veţi fi inginerii care construiesc această ţară. Vă felicit că aţi ales Politehnica, vă felicit să sunteţi studenţii noştri şi vă invit să învăţaţi”.

Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa, a spus: Felicit conducerea Universității Politehnica și comunitatea academică a acesteia și vă asigur că Ministerul Educației Naționale va continua să fie un partener de încredere în promovarea educației și în formarea de specialiști de excelență, care să răspundă cerințelor pieței muncii din domeniile tehnice”.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Petru Bogdan Cojocaru, a invocat necesitatea de „implicare, asumare şi lucru în echipă” din partea studenţilor, chiar din primele momente ale pătrunderii lor în comunitatea academică.

Din partea Academiei Române, studenţii şi profesorii Politehnicii au fost salutaţi de acad. Ioan Dumitrache, care a reiterat imperativul potrivit căruia „România are nevoie de ingineri pentru relansare economică”.

În contextul evenimentului inaugural, au fost premiaţi mai mulţi studenţi de excepţie ai Politehnicii din Bucucreşti, medaliaţi la Olimpiada Internaţională de Informatică.

Deschiderea anului universitar la Universitatea Politehnica din Bucucreşti s-a derulat în noua aulă, exact spus, o sală de prim rang din punct de vedere al posibilităţilor tehnice şi de confort, ideală pentru o diversitate de manifestări, precum conferinţe ştiinţifice, spectacole de teatru, de operă, concerte etc. Sala are 1200 de locuri, fiind una dintre cele mai mari şi mai moderne din Bucucreşti. Autorul proiectului este arh. Adrian Spirescu, iar al construcţiei, Aedificia Carpaţi, sub conducerea ing. Petre Badea.

Noua sală, împreună cu alte construcţii, acoperind împreună 50.000 mp de clădiri noi, reprezintă concretizarea la implicării Universităţii Politehnica din Bucucreşti în marcarea centenarului Marii Uniri.