Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) lansează în spaţiul public un semnal de alarmă în legătură cu proliferarea practicilor prin care numeroase firme de consultanță se adresează școlilor cu oferte, propunându-le să le furnizeze „la cheie” documente standard cerute în procesul de evaluare: proiecte de dezvoltare, planuri operaționale, planuri manageriale,  inclusiv documente privind implementarea Codului de Control Managerial Intern.

Evaluatorii ARACIP au constatat astfel de practici, „lucru care contravine responsabilității legale a managerilor de școli, de a întocmi propriile documente interne”. Mai mult, ARACIP semnnalează că prin modul de redactare a documentelor contrafăcute, ”cu formulări vagi și foarte generale, valabile pentru orice unitate de învățământ, nu se dă măsura eforturilor concrete pe care fiecare unitate de învățământ le face pentru îmbunătățirea calității. Documentele furnizate de către aceste firme, și nu de către persoanele care fac parte din conducerile școlilor, nu reflectă specificul și nici nevoile de dezvoltare ale unităților de învățământ în cauză”. În acelaşi timp, „induc și mențin, în rândul conducerilor unităților de învățământ, ideea că evaluarea calității este una formală și se reduce la evaluarea unor hârtii”. Totodată, ARACIP atrage atenția că, „pentru realizarea documentației respective, reprezentanții firmelor private capătă acces la informații confidențiale și la datele de interes personal, ceea ce contravine, de asemenea, prevederilor legale”.

ARACIP subliniază că „nu a solicitat și nu solicită alte documente în afara celor prevăzute explicit în legislația în vigoare. Activitatea de evaluare externă are în vederea evaluarea calității activității din școală prin răspunsuri (formulate în raportul de evaluare externă) la întrebări fundamentale privind capacitatea unității de învățământ de a obține rezultatele învățării și de a asigura starea de bine a preșcolarilor/elevilor, precum și privind capacitatea managerială. Tocmai pentru a nu transforma acest proces într-unul formal, experții ARACIP au fost formați ca, în timpul vizitelor de evaluare, să pună accent pe observarea directă a activității și a facilităților oferite de școală, pe evaluarea satisfacției tuturor părților interesate, pe cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare. În mod expres, s-a solicitat evaluatorilor externi să nu consume mai mult de 1/3 din timpul dedicat vizitei de evaluare externă studiului și analizei documentelor școlii”. ARACIP reaminteşte că pentru eficientizarea evaluării externe, documentele necesare pot fi încărcate în timp pe platforma https://calitate.aracip.eu, iar solicitările excesive sau nejustificate de documente de către evaluatori pot fi semnalate de directorii unităților de învățământ prin chestionarele completate la sfârșitul vizitei de evaluare, „la care au acces numai experții din aparatul propriu al ARACIP”.