Asociația Pensionarilor Silvici din România a marcat 25 de ani de la înființare printr-un simpozion național care a reunit la sediul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva un mare număr de profesionişti în domeniu pensionari, împreună cu specialişti ai unor direcţii silvice, cu directori generali din urmă cu ani ai Romsilva, cu autorităţi de resort, cu parteneri şi susţinători.
Adresându-se reuniunii, prof. univ. dr. ing. Ilie Covrig, secretar de stat în Ministerul Apelor şi Pădurilor, a apreciat munca şi expertiza veteranilor silvicultori, aportul lor la conservarea şi dezvoltarea tezaurului de resursă economică pe care-l constituie pădurile ţării.

Ing. Dragoş Ciprian Pahonţu, directorul general al Regiei Naţional a Pădurilor – Romsilva, a elogiat „modestia, tenacitatea şi stăruinţa de care dau dovadă silvicultorii”, accentuând respectul care li se cuvine din partea întregii societăţi. În condiţiile economice şi în contextul social de azi, provocările care stau în faţa silvicultorilor sunt mult mai grele decât în trecut, a semnalat directorul general al Romsilva.

Observând că, într-adevăr, „atacurile, inclusiv instituţionale, la adresa personalului silvic sunt astăzi mult mai multe”, dr. ing. Ion Machedon, preşedintele Asociaţiei Pensionarilor Silvici din România, a dat asigurări că „Asociaţia Pensionarilor Silvici va contribui, şi de acum încolo, prin toate mijloacele ei, la creşterea prestigiului silviculturii româneşti”. În mod special, dr. ing. Ion Machedon a reliefat relaţia Asociaţiei cu conducerea Romsilva, elocventă fiind încheierea în acest an, la 15 februarie, a Protocolului de colaborare între APSR şi RNP – Romsilva: „Putem afirma, în acest moment, câ atât relaţia cu conducerea regiei, cât şi relaţia cu conducerile direcţiilor silvice se situează la un nivel excelent, existând toate premisele ca acest lucru să se întâmple şi în continuare”.

Dr. ing. Adam Crăciunescu, fost director general al Romsilva, şi-a reafirmat aprecierile faţă de implicarea voluntară a silvicultorilor cu mare experienţă în formarea tinerilor specialişti. În acelaşi timp, a făcut un veritabil apel pentru înţelegerea la nivelul societăţii şi la cel al autorităţilor a rostului silviculturii în lumea de azi.

La rândul său, ing. Silviu Geană, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, s-a referit la problemele cu care se confruntă sectorul silvic, arătând că, după efectele unei legislaţii defectuoase perpetuate după 1990, acum „există temeri serioase că lucrurile nu se vor opri aici, ba din contra, procesul de retrocedare a pădurilor va îmbrăca legal forma constituirii dreptului de proprietate, în acest sens existând în Parlamentul României în diferite faze de elaborare mai multe proiecte de legi prin care pădurile statului sunt transferate în proprietatea UAT-urilor (pădurile parc) sau către unitățile de cult (suprafeţe de până la 30 ha pe care acestea nu le-au avut niciodată în proprietate, ci doar în folosință)”. Totodată, „peste 500 000 de hectare de păduri au rămas neadministrate și nepăzite de ani buni, fiind în marea lor măsură supuse unui proces agresiv de distrugere”.

Pe deasupra, „se dezvoltă o birocraţie care blochează activitatea în păduri”, a semnalat dr. ing. Gheorghe Gavrilescu, preşedintele Societăţii „Progresul Silvic”.

Preşedintele de onoare al pensionarilor silvici, ing. Nicolae Florica, a adus în discuţie aspecte de ordin social care îi afectează astăzi pe cei mai vechi dintre silvicultori.

În contextul aniversar, a fost lansată lucrarea enciclopedică „Monografia Asociaţiei Pensionarilor Silvici din România la 25 de ani”, coordonator dr. ing. Ion Machedon.

Ion Machedon

Foto Romsilva