Asociația „Berarii României” – care cuprinde mari producători de bere autohtoni, furnizori ai unui volum de 85% din cantitatea de bere băută în ţara noastră la această oră – se situează peste media europeană de informare a consumatorilor asupra valorii energetice a produselor: 76% din berile aflate în portofoliile membrilor asociaţiei au menționată pe etichetă (în varianta fizică sau în varianta ei online, pe pagina web a producătorului sau a mărcii) valoarea energetică corespunzătoare pentru 100 ml de produs, în timp ce la nivel european media de aplicare a menţiunii este de 60% din berile comercializate. „Berarii României” subliniază că demersul în acest sens „este parte integrantă a angajamentului asumat la nivel european, în 2015, de către organizația Berarii Europei, de a aplica voluntar Regulamentul UE 1169/2011 în rândul celor peste 9.500 producători de bere europeni pe care îi reprezintă”. În ceea ce o priveşte, asociaţia reprezentativă a berarilor de la noi explică: „Începând din anul 2015, membrii Asociației Berarii României au ales să aplice voluntar Regulamentul UE 1169/2011, referitor la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Astfel, pe parcursul a mai bine de patru ani, informația privind valoarea energetică corespunzătoare pentru 100 ml de produs a fost inclusă progresiv pe etichete, fie în varianta lor tipărită, fie în varianta lor online, astfel încât consumatorii români o pot regăsi în prezent în cazul a 76% din produsele care aparțin Berarilor României. Acest demers al membrilor Berarii României reafirmă respectul pe care producătorii locali de bere îl au pentru dreptul la informare al consumatorilor români, având în vedere faptul că Regulamentul UE 1169/2011 nu se aplică băuturilor cu o concentrație alcoolică de peste 1,2%, în consecință el nefiind obligatoriu pentru berea cu alcool comercializată în România”.

În calitate de director general al Asociației „Berarii României”, Julia Leferman accentuează: „Berarii României sunt susținători constanți ai dreptului la informare al iubitorilor români de bere. De aceea, în mod voluntar, au decis să ofere consumatorilor informații relevante pentru ca aceștia să facă alegeri în cunoștință de cauză și în concordanță cu stilul lor de viață. Valoarea energetică a produsului este o informație care vine în completarea listei ingredientelor de fabricare la care consumatorii aveau deja acces de foarte mulți ani, demonstrând faptul că Berarii României acționează în spiritul transpatenței și respectului față de consumator”.

DISTRIBUIȚI