• 400 de milioane de dolari vor fi investiți în următorul deceniu în sprijinul obiectivelor globale climatice și de mediu
  • COVID-19 a evidențiat necesitatea abordării celor mai mari probleme ale lumii – protecția mediului fiind una dintre acestea

Rich Lesser, CEO al Boston Consulting Group (BCG), companie globală de consultanță în management, a anunțat noul angajament al companiei asupra climei, și anume că până în anul 2030 aceasta va avea un impact zero. În vederea atingerii acestui obiectiv, BCG va realiza acțiuni semnificative pentru a-și reduce amprenta de carbon și a neutraliza impactul asupra climei prin investiții în proiecte importante în acest domeniu.

„Pandemia COVID-19 a evidențiat nevoia unor eforturi globale de a veni cu soluții la cele mai mari probleme ale lumii,” a declarat CEO-ul Boston Consulting Group. “Suntem fideli valorilor și scopului nostru și ne luăm angajamentul de a prelua conducerea acestei noi realități. Cea mai mare influență pe care BCG o poate avea este în sprijinirea clienții noștri pentru a face față provocărilor climatice și pentru a-și accelera tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Dar pentru a fi încrezători și mândri de munca noastră, trebuie să ne schimbăm în mod substanțial modul în care operăm și investim. Ca orice companie, trebuie să mergem înainte.”

Compania va reduce emisiile directe de energie și electricitate — față de anul de referință, 2018 — cu 90% pentru fiecare angajat cu normă întreagă până în 2025. În 2019, BCG a trecut la achiziționarea de energie electrică 100% regenerabilă și va continua eforturile de creștere a eficienței energetice în cadrul operațiunilor sale pentru a atinge restul acestui obiectiv.

BCG va reduce, de asemenea, impactul asupra climei, rezultat în urma călătoriilor de afaceri, ceea ce reprezintă mai mult de 80% din amprenta sa totală, cu cel puțin 30% pentru fiecare angajat cu normă întreagă până în 2025. Deși mobilitatea angajaților săi este importantă pentru furnizarea de servicii clienților, BCG a început să facă modificări pentru a reduce impactul climatic al călătoriilor de afaceri înainte de apariția COVID-19. Pe baza lecțiilor învățate în timpul pandemiei își va transforma în continuare abordarea.

Compania BCG este neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon din 2018, ceea ce înseamnă că, pe lângă reducerea emisiilor proprii, BCG compensează efectul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin achiziționarea de credite de carbon, verificate independent, din proiecte menite în principal să împiedice pătrunderea carbonului suplimentar în atmosferă.

Pe lângă transformarea propriilor operațiuni și investiții în vederea eliminării carbonului, BCG anunță angajamentul în valoare de 400 de milioane de dolari, bani ce vor fi investiți pe perioada următorului deceniu, pentru a permite echipelor sale să conducă proiectul privind impactul asupra climei și mediului în guverne, industrii, ONG-uri și coaliții, pentru a avansa cu progresul global către un impact zero asupra climei.

Compania consideră că pentru a crea un viitor sustenabil este necesară o acțiune cuprinzătoare și colectivă, implementând deja peste 350 de proiecte climatice și de mediu, în parteneriat cu peste 250 de organizații, în fiecare an.

Echipele BCG sprijină realizarea agendei globale privind clima prin dezvoltarea de cercetări inovatoare, strategii climatice cu impact ridicat și noi proiecte. BCG aduce transformări care reduc în mod direct impactul asupra climei și modelează programele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă, care influențează acțiunea asupra climei la nivel global. Compania lucrează la instrumente de analiză și digitale avansate care contribuie la găsirea soluțiilor.

Prin parteneriatele globale ale BCG cu World Economic Forum, WWF, TED Countdown și World Business Council for Sustainable Development, BCG ajută aceste organizații să își dezvolte capacitățile, să își îmbunătățească eficacitatea și să își ducă la îndeplinire misiunile climatice.  

Pentru mai multe informații despre ambiția BCG de a avea un impact negativ asupra climei, vă rugăm să vizitați: https://www.bcg.com/about/about-bcg/net-zero.

DISTRIBUIȚI