Ministerul Apelor și Pădurilor a lansat campania națională de informare „Apăr apa!”, adresată în principal „fermierilor mici care, fie din lipsă de informare, fie din lipsă de mijloace, nu respectă condițiile minimale pentru protecția apelor împotriva poluării cu nutrienți.” Campania face parte din proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, implementat de MAP, finanțat dintr-un împrumut al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneș, argumentează utilitatea proiectului şi a campaniei: „Avem nevoie ca micii fermieri să înțeleagă legătura directă între felul în care își gestionează gunoiul de grajd și nivelul de poluare cu nitrați al fântânii din curte. Nitrații nu dispar la fierbere și ajung în mâncarea gătită cu apa din fântână. Practic, primii care sunt  afectați de această poluare sunt chiar fermierii și familiile lor”.

Prin proiect este finanțată „înființarea de platforme comunale pentru gunoiul de grajd și a sistemului de colectare aferent de la populație, stații de compostare și perdele de vegetație pentru protecția apelor de suprafață. Beneficiarii și gestionarii acestor investiții sunt exclusiv autoritățile locale care au depus proiecte eligibile și care au obținut finanțarea”. Au fost depuse și evaluate „173 de note conceptuale, din care s-au selectat 97 de sub-proiecte: 92 investiții în platforme pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd, 4 stații de compostare și o perdea forestieră”. Ministrul Ioan Deneş precizează: „La finalul anului 2018 am semnat contracte de finanțare pentru 12 din cele 97 de sub-proiecte selectate privind platforme comunale pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd și pentru 10 seturi de utilaje necesare întăririi capacității de operare a unor platforme finanțate anterior. Valoarea acestor investiții este de 24,95 milioane lei, din care 23,41 milioane lei finanțare MAP. Diferența o reprezintă contribuțiile UAT-urilor beneficiare”. Un set de utilaje alocat unei platforme este format din: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat gunoi și o cisternă vidanjă.