Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică –  ICPE-CA a organizat conferinţa„INGIMED XX – Ingineria biomedicală la răscruce de concepte în lume şi de generaţii în România” (foto ICPE-CA). Partener în organizare a fost Federaţia Română de Inginerie Biomedicală (FRIB), sub auspiciile Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM), Asociaţia Medicală Română pentru Plasmafereză şi Carpatia Group, cu sprijinul Ministerului Cercetării şi Inovăriiă.

Conferinţa a făcut bilanţul ultimelor două decenii de evoluţie în domeniu şi a oferit oportunităţi pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor stiintifice româneşti şi internaţionale în inginerie biomedicală. Totodată, a contribuit la menţinerea contactului direct între ingineri şi medici, la identificarea posibilităţilor de creare a unor consorţii de cercetare, la implicarea în efortul global pentru salvarea planetei în contextul schimbărilor climatice. Au fost abordate aspecte precum multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate în medicină, răscrucea actuală a ingineriei biomedicale – individualizarea bioingineriei în ţările avansate, bioingineria medicală – 25 de ani de performanţă didactică şi ştiinţifică la Iasi, starea microelectronicii, a ingineriei biomedicale şi a tehnologiilor de promovare a sănătăţii în Republica Moldova, plasmafereza terapeutică – o soluţie pentru pacientul cu hipercolesterolemie, evaluarea ritmului îmbătrânirii – criterii de diagnoză, biomateriale ceramice pentru aplicaţii medicale la ICPE-CA – rezultate recente şi tendinţe de dezvoltare, proiectarea unui exoschelet pentru reabilitarea mişcărilor degetelor de la nivelul mâinii. Evenimentul a cuprins de asemenea o masă rotundă cu tema „Procesul transmiterii ştafetei INGIMED către noile generaţii”, o miniexpoziţie de sisteme de bioinginerie dezvoltate de membrii Centrului „Alexandru Proca” şi o vizită în laboratoarele şi departamentele ICPE-CA.

DISTRIBUIȚI