Coeziunea europeană pentru mediul de afaceri local

Date:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov (ADRBI) a organizat evenimentul (videoconferință) „European Cohesion for Local 
Businesses/Coeziunea europeană pentru mediul de afaceri local”, conex 
Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor 
(https://europa.eu/regions-and-cities/programme/side-events_en?page=2).

 Obiectivul evenimentului a fost „de a promova oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027 pentru regiunea București-Ilfov, prioritățile pentru IMM-uri (intreprinderile mici și mijlocii) cu accent pe domeniile cercetării, inovării și digitalizării și de a invita pe cei interesați pentru consultare publică a documentelor POR 2021-2027 publicate pe pagina de internet www.adrbi.ro”.

Moderatorul întâlnirii a fost Owen Brown din partea EURADA – Asociația Europeană a Agențiilor pentru Dezvoltare, care a susținut inițiativa ADRBI de a organiza evenimentul.

Din intervențiile participanților, organizatorii subliniază în sinteză:

Esteban Pelayo, director al EURADA, a apreciat inițiativa ADRBI în organizarea evenimentului și a subliniat rolul ADR-urilor pentru dezvoltarea potențialului specific la nivel de regiune pe 4 directii susținute de EURADA –  strategiile de specializare inteligentă, investițiile inovative inter-regionale, crearea de hub-uri de inovare digitală pentru dezideratul unei Europe digitale și existența parteneriatelor pentru susținerea Green Deal (un continent neutru din punct de vedere climatic).

Aida Liha Matejicek, director la Unitatea pentru România, Directoratul General REGIO, Comisia Europeană, a remarcat importanța politicii de coeziune europeana și pașii realizați în pregătirea obiectivelor viitoare. Scopul noii politici de coeziune este de a crea o Europă inteligentă prin susținerea cercetării, inovării și digitalizării și încurajarea competitivității IMM-urilor în procesul specializării inteligente. Despre viitor, a menționat condițiile unui succes de implementare și utilizare a fondurilor europene – stabilitatea mediului de afaceri și a guvernării, importanța consultărilor publice din această perioadă și creșterea capacității administrative, inclusiv pentru ADR București-Ilfov ca autoritate de management.

Dan Nicula, directorul general al ADRBI,  a prezentat rolul și activitățile agentiei din experiența ultimelor două perioade de finanțare, noul POR 2021-2027 (Program Operațional Regional), aflat în consultare publică la link-ul https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/ și detaliat, axele prioritare pentru IMM-uri. Cu o alocare de 1,46 miliarde euro pentru regiunea București-Ilfov, Programul Operațional Regional 2021-2027 va dedica Priorității 1 „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” 32%. Tipurile de intervenție și suport vor cuprinde sprijinirea IMM-urilor care investesc în infrastructură de inovare, start-up-urilor inovatoare (și spin–offs), a transferului de tehnologie și inovare în beneficiul IMM-urilor, sprijinirea inovării în organizațiile publice de cercedare, instituții de educație superioară și susținerea clusterelor pentru creșterea competitivității și inovării.

Iulia Mihail, directorul ROSTeu (Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie de la Bruxelles), în prezentarea temei „Oportunități de afaceri în cercetare și inovare”, a evidențiat parteneriatele și infrastructura existentă la nivel european pentru susținerea IMM-urilor, industriei și serviciilor. Consiliul European pentru Inovare, prin programul pilot H2020, sprijină cercetătorii în dezvoltarea inovațiilor și tehnologiilor revoluționare cu potențial de a crea noi piețe, locuri de muncă, creștere și prosperitate în Europa.

Bogdan Livezeanu, consilier, Direcția de management programe de dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Ilfov, a prezentat digitalizarea în județul Ilfov, serviciile pentru cetățeni și mediul de afaceri. Consiliul Judetean Ilfov a luat decizia de a implementa un program amplu de digitalizare, pentru ca activitățile instituției să poată fi desfășurare în mediul online, pentru o mai mare transparență și eficiența a serviciilor. Au fost remarcate două inițiative ale instituției, Ilfov Business Hub (un incubator de afaceri) și MSP (Parcul Științific Măgurele).

Mădălin Ioniţă, director executiv, Asociația Parcul Științific Măgurele, a prezentat obiectivele strategice și serviciile asociației pentru stimularea și creșterea competitivității economiei regionale prin transferul tehnologic și inovare. Tema „Investește acum. Inovează azi. Construiește viitorul” a exemplificat rolul comunității, format din instituțiile de cercetare, mediul de afaceri și autorități, serviciile oferite prin două inițiative educaționale –  Smartlab și Robolab.

Cristian Ormindean, expert Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI, a evidențiat rolul portalului european deschis de date (EU Open Data Portal) pentru sprijinirea proceselor de internaționalizare, dezvoltarea afacerilor și IMM-urilor inovatoare. Câteva exemple de portaluri deschise și exemple de bună practică au fost incluse în prezentarea sa pentru promovarea rolului rețelei EEN.

Claudiu Zamfir, senior editor, Startupcafe.ro, platformă dedicată schimbului de informații și idei pentru antreprenorii români, a prezentat „Granturi pentru IMM din România” – principalele surse de finanțare pentru IMM, cu oportunitățile și dificultățile asociate.

FOTO ADRBI

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Energy Policy Group și WWF-România anunță lansarea oficială a proiectului RENewLand

Energy Policy Group (EPG) și WWF-România (Fondul Mondial pentru...

Locuri de muncă vacante

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov anunță...