Barometrul realizat lunar de IRSOP şi de SNSPA (Facultatea de Management) pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme cu peste 9 angajaţi din România, care generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie, arată o încetinire vizibilă a activităţii în aprilie, când “creșterea puternică din martie n-a putut fi susținută”. Pe indicatori, situaţia se prezintă astfel:

“Producţia – Volumul producţiei a coborât de la 65 de puncte în martie la 60 în aprilie. Totuși, volumul activității din primele patru luni ale anului rămâne ceva mai ridicat decât volumul din perioada similară a anului trecut. Stocurile au urcat de la 46 la 50, probabil pe seama activității mai ridicate din luna martie. Va fi interesant de văzut în ce direcție vor evolua stocurile în luna mai – scad, cresc sau rămân la fel. Ideal ar fi ca stocurile să nu crească atunci când comenzile scad.

Cererea – Comenzile noi au scăzut de la 63 la 59. E vorba de toate comenzile noi, indiferent dacă sunt interne sau externe. Pentru creșterea activității, scăderea comenzilor are exact efectul <<vântului care suflă din față>>. Comenzile pentru export au scăzut și ele de la 58 la 55. O valoare medie pe primele 4 luni ale anului 2018 și 2017 arată că la începutul acestui an, exportul industrial (scor 56) a fost mai slab decât în lunile ianuarie-aprilie 2017 (scor 60). Scăderea ar putea proveni de la încetinirea ratei de creștere din zona Euro în primele patru luni ale anului curent Importurile de materii prime au scăzut și ele de la 65 la 57, probabil în contextul reducerii comenzilor interne și externe.

Forţa de muncă – Numărul angajaţilor a arătat o ușoară tendință de creștere de la 48 în decembrie 2017 la 56 în martie, dar a scăzut la 52 de puncte în aprilie. Totuși, în ansamblu, numărul angajaților rămâne relativ inelastic în raport cu fluctuațiile comenzilor și ale volumului de producție din industrie. În consecință, sunt puține speranțe de mărire a veniturilor bugetare pe seama creșterii numărului de salariați.

Costuri şi venituri – Costurile de producţie par să se fi oprit din tendința ușoară de scădere de la 74 în ianuarie la 69 în martie. În aprilie au urcat din nou cu un punct (70). Pe primele patru luni ale anului, costurile au fost mai mari decât în ianuarie-aprilie 2017. Preţurile încasate de firme au rămas pe loc, la 60 de puncte față de martie, ușor mai reduse decât în ianuarie și februarie. Dar, în ansamblu, puterea firmelor de a stabili un preț convenabil pentru produsele lor a fost ceva mai mare decât în 2017. Cheltuielile de capital rămân în continuare „subțiri” și relativ imobile: 57 în martie și 56 în aprilie, adică exact valoarea medie a indicatorului pe 42 de luni. Se poate vedea înclinația destul de redusă a firmelor de a investi în capital productiv. Pentru mulți manageri, perspectiva rentabilității investiției este probabil mai mică decât costurile de atragere a finanțării.

Aşteptările – Indexul de optimism al managerilor a rămas la aceeași valoare ca și în martie – 66 de puncte, cu 5 puncte mai puțin decât în ianuarie. Valoarea indexului rezultă din agregarea aşteptărilor distincte ale managerilor privind cererea, producţia şi încasările viitoare. Dar, dacă așteptările nu cresc și nu scad, ci rămân pe loc, înseamnă că managerii nu reușesc să estimeze foarte exact în ce direcție se îndreaptă lucrurile în viitor”.