Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a lansat proiectul „TRANS-FORM – Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă” (Cod MySMIS: 127802) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (valoare totală 2.476.273,20, din care 85% cofinanțare europeană nerambursabilă). Adresarea este pentru conducători auto și firme de transport rutier din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia.
Proiectul, început la 18 octombrie 2019, are durata de 18 de luni.

Obiectivul general al proiectului este „îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale personalului întreprinderilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC) și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI)”.
Proiectul își propune „informarea și conștientizarea companiilor de transport rutier cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă; creșterea performanțelor în plan profesional pentru angajații companiilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; sprijinirea companiilor pentru introducerea de programe de formare profesională continuă pentru angajații lor”.

 

 

DISTRIBUIȚI