Curtea de Conturi a României continuă derularea proiectului „CCR-SAI pentru cetățean” (SIPOCA 744/MySMIS 129692), înscris în acțiunea constantă de reformă și modernizare pentru „creșterea capacității instituționale, pentru un act de audit în conformitate cu standardele internaționale”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Banca Mondială, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, subliniază: „Demersul nostru se înscrie în încercarea de a transforma Curtea de Conturi din România într-o instituție mai deschisă, orientată spre problemele și nevoile reale ale cetățeanului, utilizând eficient canalele de comunicare pentru un dialog transparent cu societatea”.

Pe această linie, au avut loc întâlniri ale membrilor CCR cu reprezentanți ai societății civile și ai mass-media. S-a discutat despre impactul direct al rapoartelor Curții de Conturi în societate și în viața beneficiarului final, cetățeanul. În sinteză, Curtea de Conturi a României reliefează că „subiectele abordate în cadrul dezbaterilor au vizat modul în care rapoartele instituției noastre ar putea fi îmbunătățite pentru a deveni mai accesibile și mai ușor de înțeles pentru publicul larg, dar și modalitatea prin care acestea sunt comunicate în spațiul public. Discuțiile cu reprezentanții societății civile și mass-media au avut loc în contextul unei analize de tip peer-review (inter pares), realizată de parteneri din instituțiile supreme de audit din Polonia, Olanda și Austria și al cărei scop este creșterea calității actului de audit al Curții de Conturi din România. Această evaluare împreună cu analiza funcțională realizată de instituția supremă de audit a Statelor Unite ale Americii (GAO) vor fundamenta demersurile ulterioare de reformă pe care ni le-am propus în cadrul proiectului”.

DISTRIBUIȚI