Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a marcat un nou eveniment din suita manifestărilor prin care omagiază Centenarul 1918, Marii Uniri din 1918: vernisajul expoziţiei „100 de ani de silvicultură în România”, la Muzeul Cinegetic al Carpaţilor „Posada”, sub egida Ministerului Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu Asociaţia Administratorilor de Păduri din România, Agenţia „Moldsilva” din Republica Moldova, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Asociaţia Pensionarilor Silvici din România, Societatea „Progresul Silvic”, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brăneşti, Colegiul Tehnic Forestier din Câmpina.

Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, şi-a reafirmat aprecierea pentru munca silvicultorilor de-a lungul timpului, profesionalismul şi, de multe ori, eroismul lor în perpetuarea bogăţiei şi resursei pe care lemnul codrilor îl reprezintă pentru economia ţării, pentru însăşi fiinţa naţională.

Ing. Ciprian Dragoş Pahonţu, directorul general al Romsilva, a dat asigurări asupra întregului devotament al corpului silvic pentru dezvoltarea pădurii româneşti.

Deschisă publicului larg, expoziţia jubiliară „100 de ani de silvicultură în România” etalează inclusiv în mod interactiv o adevărată panoramă a muncii de profil, a cercetării ştiinţifice în domeniu, a conexiunilor cu economia, cu întreaga societate. Sunt expuse reconstituiri de amenajamente silvice, hărți, aparate utilizate la măsurătorile terestre sau ale arborilor, publicaţii de specialitate, produse ale valorificării pădurii. Expoziţia este un prilej de omagiere a personalităţilor româneşti care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului de cercetare şi de cunoaştere în silvicultură.

DISTRIBUIȚI