Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), reunit în Convenţia Naţională, și-a stabilit componența structurii de conducere: preşedinte ales pentru următorii patru ani –Florin Jianu; preşedinte de onoare – prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu; prim-vicepreşedinți – Filimon Marian, Feneşan Augustin, Viţelaru Neculai, Mintaş Ioan; secretar general – Fudulea Sterică. De asemenea, au fost aleşivicepreşedinţii și membrii Consiliului Permanent, care întregesc conducerea CNIPMMR împreună cu Senatul și vicepreședinții de drept.

Florin Jianu a subliniat: „Cu ocazia celei de-a opta Convenții Naționale, forum suprem al CNIPMMR, alături de noua echipă aleasă pentru mandatul 2020-2024, CNIPMMR își asumă să rămână aceeași voce puternică a IMM-urilor românești. Ne-am luat astăzi angajamentul să luptăm pentru o Românie antreprenorială, o Românie modernă, o Romanie a tuturor. Strategia CNIPMMR Orizont 2024, conține 93 de măsuri și își propune ținte ambițioase cum ar fi o nouă strategie pentru IMM-uri sau deschiderea a minimum 5 filiale internaționale ale CNIPMMR. Avem o echipă care îmbină experiența cu tinerețea și suntem încrezători în motto-ul acestei Convenții Naționale: Împreună rămânem IMM”.

CNIPMMR și-a prezentat Strategia 2020-2024, ale cărei mari obiective sunt:

  1. Consolidarea capacității administrative și instituționale și menținerea reprezentativității naționale a organizației
  2. Promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional
  3. Constituirea unei imagini consolidate a CNIPMMR și sporirea gradului de vizibilitate a organizației
  4. Dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau din fonduri proprii, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și să faciliteze educația, accesul la finanțare, accesul la piețe și internaționalizare

Obiectivele cuprind 93 de acțiuni concrete de implementare ce vor fi întreprinse în următorii patru ani, între cele mai importante aflându-se înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului, Comerţului şi Digitalizării, Programul România Tech Nation, o nouă strategie pentru IMM 2030, aplicarea Testului IMM în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, înfiinţarea liceelor de antreprenoriat, introducerea unui nou tip de societate – societatea cu răspundere limitată de exerciţiu, SRL de exerciţiu, pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 18 ani.  

DISTRIBUIȚI