Comisia Europeană, prin Direcţia Generală pentru Politică Regională şi Urbană, a anunţat ridicarea condiţionalităţii ex-ante 1.2 privind infrastructurile de cercetare din România, constatând îndeplinirea acesteia. Ca urmare, România poate să finanţeze din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii infrastructurile publice de cercetare prezentate în Raportul Infrastructurilor de Cercetare şi Inovare din România, ceea ce poate să conducă la deblocarea a peste 260 milioane euro numai pentru zonele mai puţin dezvoltate.

Furnizând această informaţie, Ministerul Cercetării şi Inovării explică: „Prin proiectul Dezvoltarea Capacităţii Administrative a MCI de implementare a unor acţiuni stabilite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare 2014-2020, Cod SIPOCA 27, coordonat de Ministerul Cercetării şi Inovării şi cu efortul susţinut a 84 de experţi naţionali independenţi, grupaţi în 7 paneluri pe domeniile de specializare inteligentă şi de interes naţional din SNCDI 2014-2020, au fost identificate şi evaluate noi propuneri de infrastructuri de cercetare, care au fost incluse în Roadmap-ul naţional. Pe baza acestor evaluări, Comitetul Român pentru Infrastructurile de Cercetare e elaborat Raportul final”. Acest raport reprezintă un document strategic elaborat la nivelul Ministerului Cercetării şi Inovării de Comitetul Român pentru Infrastructurile de Cercetare (CRIC), organism consultativ al ministerului. Documentul a fost asumat şi aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării Puiu-Lucian Georgescu. MCI precizează că „roadmap-ul infrastructurilor de cercetare conţine 60 de propuneri de proiecte prioritare pe cele 7 domenii de cercetare ale Strategiei Naţionale de Cercetare 2014-2020, a căror finanţare va fi asigurată din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), din fonduri naţionale şi din alte surse de finanţare naţionale şi internaţionale”.