Până în prezent, au fost lansate 138 de apeluri, pentru 69 % din suma totală de circa 43 miliarde euro disponibilă din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) de care va beneficia România în baza Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020, a anunţat Gabriel Friptu (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) în contextul reuniunii cu tema „Fondurile europene şi de investiţii Regio, motor al dezvoltării regiunii Bucureşti-Ilfov”, organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov – ADRBI (foto). De fapt, evenimentul a vizat în ansamblu programele operaţionale Regional, Capital Uman, Competitivitate, Infrastructură Mare, Capacitate Administrativă, Programul Naţional Dezvoltare Rurală, Mecanismul Financiar SEE. În acelaşi timp, a formulat deschideri spre posibile surse de atragere a investiţiilor şi, în general, spre oportunităţi de cofinanţare bancară pentru accesarea fondurilor europene. S-a precizat că pentru FESI au fost depuse până acum 9700 de proiecte, pentru 1430 dintre acestea fiind semnate contractele cu beneficiarii; 3100 de proiecte au fost respinse. Din această fază, a semnalat Dan Nicula, directorul general al ADRBI, „implementarea proriu-zisă a proiectelor devine stringentă, beneficiarul acestora fiind actorul principal”.